attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Försäkring - Villa- och fritidshus - Vattenskada

Vattenskada i badrum, vad menar försäkringsbolaget med avskrivningar?
I alla försäkringsvillkor finns regler för hur en skada ska ersättas. Enligt dessa gör försäkringsbolaget avdrag för t ex ålder och slitage. Det innebär att du själv måste betala en del av den standardförbättring som faktiskt uppkommer efter en reparation då man byter gamla saker mot nya.

Huvudregeln är alltså att du varken ska vinna eller förlora på en skada. Ju närmare du kommit den tidpunkt när rör, ledningar, tapeter och golv ändå måste bytas ut desto högre är avskrivningen. Avskrivningen görs på hela skadekostnaden dvs både på arbete och material. Hur hög avskrivningen är framgår av tabeller som finns i försäkringsvillkoren.

Strul med hantverkare efter en vattenskada. Vad kan jag kräva av försäkringsbolaget?
Försäkringsbolagets huvudsakliga uppgift är att betala reparationen, men de brukar ofta hjälpa till med att anvisa reparatör.

Som regel är det du själv som är beställare av arbetet, eftersom konsumenttjänstlagen då kan gälla mot entreprenören. Det innebär att om du är missnöjd med arbetet måste du vara aktiv och själv kräva att entreprenören fullföljer sitt åtagande. Men kontakta alltid försäkringsbolaget - de brukar kunna hjälpa dig om du har problem med entreprenören.

Du kan alltid kräva att försäkringsbolaget håller inne betalningen för en reparation som inte är fackmässigt utförd eller om arbetet drar ut på tiden.

Efter ett häftigt regnväder har vatten läckt in genom taket och förstört parkettgolvet. Varför ersätter inte försäkringsbolaget skadan?
Det är endast de händelser som står uppräknade i villaförsäkringsvillkoren som ersätts: läckage genom rör eller liknande, vatten som tränger upp genom avloppet eller genom badrumsväggen. Även vanliga översvämningar där vatten strömmar från markytan in i bygganden kan ersättas.

Försäkringen ersätter alltså inte om det regnar in genom taket och inte heller om exempelvis dräneringen runt huset är otillräcklig.

Jag har fått in vatten i källaren. Gäller villaförsäkringen?
För att villaförsäkringen ska gälla måste läckaget bero på att ett rör gått sönder eller att vatten strömmat från markytan direkt in i byggnaden genom ventil, fönster eller dörröppning. Försäkringen gäller också om vattnet kommit upp ur avloppet.

Om vattnet däremot trängt in i huset på grund av bristfällig dränering kan du inte få någon ersättning.

Om jag drabbas av skada på grund av översvämning från en sjö som ligger nära min tomt - kan jag då räkna med ersättning från min villahemförsäkring?
Om byggnaden och/eller lösöret skadas till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag kan du få ersättning för skadorna från din villahemförsäkring. Skadorna på tomtmarken ersätts som regel inte.

Vid skador som beror på översvämning är självrisken vanligen 10 % av kostnaden dock minst 10 000 kr. Med andra ord får du själv bära stor del av kostnaden om sjön svämmar över.

Läs mer:
privatekonomi

villaförsäkring - vad ingår och behovet
villaförsäkring - skadedjur och hussvamp
villaförsäkring - storm
villaförsäkring - rättsskydd
villaförsäkring - fullvärde
villaförsäkring - dolda fel
villaförsäkring - byggfelsförsäkring

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna