attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Försäkring - Villa- och fritidshus - Storm

Hur gäller försäkringen vid storm?
Om huset eller lösöret skadas av storm, dvs vindstyrka på minst 21 m/sek, kan du få ersättning från villa/hemförsäkringen (några bolag ersätter från 20 m/sek). Skador på puts, skorstensbeklädnad ersätts ofta bara om något föremål som stormen blåst omkull eller ryckt loss träffat huset.

Skador på tomtmark t ex växtlighet, fristående staket ersätts inte. Däremot ersätts skador på ditt hus som orsakas av att träd på din tomt blåser omkull. Skador på t ex båthus, sjöbod och växthus ersätts heller inte. Om du har en tilläggsförsäkring för din villa (Husplus, Villaextra, Husextra) kan du bl a få ersättning för skador på din tomt.

För stormskador gäller en grundsjälvrisk på 1 000-3 000 kr beroende på försäkringsbolag.

Om det du har i kylen och frysen blir förstört på grund av strömavbrott kan du få ersättning från din hemförsäkring. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag innan du slänger något, annars kan det bli svårt att uppskatta värdet på den förstörda maten.

Om t ex ett träd eller takpannor från grannfastigheten skadar din bil kan grannen bara bli ersättningsskyldig om han varit vårdslös och det kan naturligtvis vara svårt att visa att grannen varit vårdslös om det blåst storm. Har du vagnskadeförsäkring på din bil så kan du alltid få ersättning från den.

Om du missar en resa eller blir försenad på grund av stormen finns det viss möjlighet att få ersättning från reseförsäkringen eller kontokortsreseskyddet.

Vad gäller om vår magnifika ek som är 300 år gammal blåser omkull och skadar något hos grannen? Kan grannen kräva mig på ersättning?
Förutsättningen för att du ska bli skadeståndsskyldig gentemot din granne är att du varit vårdslös. Detta regleras i Skadeståndslagen. Om du inte med blotta ögat kan se att det varit något fel på trädet eller om du inte kunnat iaktta andra tecken som tyder på att eken varit i dålig kondition så är du förmodligen inte vårdslös om trädet blåser omkull. Istället är det fråga om en olyckshändelse som du som fastighetsägare nog inte kan hållas ansvarig för.

Om trädet blåser omkull och skadar ditt eget hus kan du få ersättning från villaförsäkringen om det blåser storm. Några bolag kan vara lite mera generösa.

Läs mer:
privatekonomi

villaförsäkring - vad ingår och behovet
villaförsäkring - vattenskada
villaförsäkring - skadedjur och hussvamp
villaförsäkring - rättsskydd
villaförsäkring - fullvärde
villaförsäkring - dolda fel
villaförsäkring - byggfelsförsäkring

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna