attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Försäkring - Villa- och fritidshus - Fullvärde

Mitt hus är fullvärdeförsäkrat. Vad betyder det?
Om ditt hus är fullvärdeförsäkrat har du rätt att få ett likadant hus återuppfört om det t ex skulle brinna ner (gäller inte rena renoveringsobjekt). Är det ett äldre hus kan försäkringsbolaget göra åldersavdrag på bland annat värmepanna, vitvaror, rör, tapeter, golv och kakel. Avdraget görs alltid på hela skadekostnaden dvs både på arbete och material.

I försäkringsvillkoren finns angivet hur stort åldersavdraget maximalt kan bli. Avdraget varierar beroende på bolag, men det överstiger inte 105 000 kr (2011). Detta är alltså det belopp som du maximalt behöver skjuta till för att få huset återuppfört.

Läs mer:
privatekonomi

villaförsäkring - vad ingår och behovet
villaförsäkring - vattenskada
villaförsäkring - skadedjur och hussvamp
villaförsäkring - storm
villaförsäkring - rättsskydd
villaförsäkring - dolda fel
villaförsäkring - byggfelsförsäkring

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna