attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Försäkring - Villa- och fritidshus - Dolda fel

Vad är ett dolt fel i samband med husköp?
Enligt lag (Jordabalken) har både säljare och köpare vissa skyldigheter.
Säljaren har en upplysningsplikt, som innebär en skyldighet att informera om alla kända fel och brister som finns på fastigheten.
Köparen har en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att köparen måste göra en noggrann och ingående besiktning av huset. Om du efter köpet hittar fel i huset, som inte hade kunnat upptäckas ens vid en noggrann besiktning, kan det vara fråga om ett dolt fel. Säljaren kan då bli skyldig att ersätta skadan.

Var kan jag köpa en dolda fel-försäkring?
Genom en fastighetsmäklare, eller på egen hand hos Anticimex Försäkringar eller via Hemverkets hemsida, kan den som ska sälja en villa, ett fritidshus eller en bostadsbyggnad på jordbruksfastighet teckna en så kallad ”Dolda fel försäkring” (överlåtelseförsäkring). Denna försäkring ger säljaren visst skydd mot köparens eventuella krav på grund av dolda fel.

  • Dolda fel-försäkring som säljs via Hemverkets hemsida och tecknas direkt av konsument. Försäkringsgivare är Chubb Insurance Company.
  • Varudeklarerat som säljs via Svensk Fastighetsförmedling. Försäkringsgivare är Anticimex Försäkringar.
  • Försäkring för säljare som säljs via Fastighetsbyrån. Försäkringsgivare är Anticimex Försäkringar.
  • Säljaransvarsförsäkring som säljs via Mäklarsamfundet. Försäkringsgivare är Anticimex Försäkringar.
  • Säljarförsäkring som säljs via Fastighetsmäklarförbundet. Försäkringsgivare är Chubb Insurance Company.
  • ERA Dolda Fel Försäkring som säljs via ERA-mäklarna. Försäkringsgivare är Ikano Försäkring AB.
  • Säljarförsäkring som säljs via Skandiamäklarna. Försäkringsgivare är Chubb Insurance Company.
  • Säljarförsäkring som säljs via Mäklarhuset. Försäkringsgivare är Chubb Insurance Company.
  • Säljaransvar Plus som säljs via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak.

I samtliga försäkringar finns krav på besiktning innan försäkringen tecknas.
Fastighetsmäklaren är skyldig att informera dig om vilket skydd försäkringen ger och om väsentliga undantag, maxbelopp och tidsbegränsningar.
En så kallad Ägarbytesförsäkring kan du själv teckna i vissa Länsförsäkringsbolag. Den är av mindre omfattning, exempelvis görs undantag för dräneringsskador, markfukt m.m. Försäkringen gäller endast i två år.

Läs mer:
privatekonomi

villaförsäkring - vad ingår och behovet
villaförsäkring - vattenskada
villaförsäkring - skadedjur och hussvamp
villaförsäkring - storm
villaförsäkring - rättsskydd
villaförsäkring - fullvärde
villaförsäkring - byggfelsförsäkring

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna