attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Försäkring - Villa- och fritidshus - Byggfelsförsäkring

Jag ska uppföra ett nytt hus. Vilka försäkringar behöver jag?
Om du köper ett nyckelfärdigt hus eller anlitar hantverkare ska du, eller entreprenören, teckna en byggfelsförsäkring. Då får du ett försäkringsskydd under 10 år för fel i entreprenaden. En sådan försäkring kostar för ett vanligt hus cirka 15 000 - 20 000 kr. Bygger du ett fritidshus så avgör byggnadsnämnden i kommunen om du måste teckna en sådan försäkring. Försäkringen följer huset vilket innebär om du flyttar så tar nye ägaren över försäkringsskyddet.
Eftersom det är du som är byggherre och anlitar hantverkare måste du se till att det också finns ett färdigställandeskydd. Den täcker kostnaderna för att slutföra arbetena om entreprenören exempelvis går i konkurs. Skyddet kan antingen vara utformad som en försäkring eller bankgaranti.
Så fort du påbörjar byggnation ska du också teckna en vanlig hem/villaförsäkring för huset. Det finns moment i försäkring som är viktiga redan från början såsom t.ex. rättsskyddet eller ansvarskyddet.
Se också till att du har en olycksfallsförsäkring som täcker skador på dig själv. Entreprenören ska själv se till att han försäkrar sin anställda.

Behöver jag teckna byggfelsförsäkring när jag bygger själv?
Från 2 maj 2011 undantas självbyggare från kravet på byggfelsförsäkring. Ett förslag finns även att byggfelsförsäkring överhuvudtaget inte ska vara obligatorisk.
De nu gällande reglerna beskrivs nedan:
Nybyggnad
Du måste alltid teckna en byggfelsförsäkring när du ska bygga ett nytt småhus om du inte gör arbetet själv. Vid nybyggnad av fritidshus är inte kravet på byggfelsförsäkring absolut. Du som byggherre kan begära att kommunens byggnadsnämnd ska göra en behovsprövning.
Om- och tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten)
Vid om- och tillbyggnadsarbeten ska kommunens byggnadsnämnd vid bygganmälan alltid göra en prövning om byggfelsförsäkring behövs. Du behöver alltså inte själv begära prövning.
Självbyggare
Självbyggare behöver från 2 maj 2011 inte teckna någon byggfelsförsäkring.
Försäkringar
Försäkrings AB Bostadsgaranti
Gar-bo

Vem räknas som självbyggare?
Det finns tre kategorier av konsumenter:

  • Den renodlade självbyggaren som bygger allt själv
  • Konsument som köper ett nyckelfärdigt hus
  • Delad entreprenad med inslag av självbyggeri

En konsument som bygger precis allt själv är givetvis en självbyggare, liksom en konsument som köper ett nyckelfärdigt hus är det aldrig.
När det gäller kategorin "delad entreprenad med inslag av självbyggeri", uppstår ofta gränsdragningsproblem. I denna kategori utför byggherren (konsumenten) själv en del av bygget, medan övriga delar utförs av olika sidoentreprenörer. I sådana situationer bör det finnas en byggfelsförsäkring som täcker allt utom de arbetsmoment som byggherren själv väljer att utföra. De senare faller utanför den obligatoriska försäkringen.
Inför startbeskedet bör det således klarläggas i vilken utsträckning som byggherren själv avser att utföra arbeten och i vilka delar som upphandling av entreprenörer kommer att ske. Denna gränsdragning blir sedan avgörande för byggnadsnämndens ställningstagande till om det behövs någon byggfelsförsäkring och - om en försäkring behövs - vilka arbetsmoment den ska omfatta.

Läs mer:
privatekonomi

villaförsäkring - vad ingår och behovet
villaförsäkring - vattenskada
villaförsäkring - skadedjur och hussvamp
villaförsäkring - storm
villaförsäkring - rättsskydd
villaförsäkring - fullvärde
villaförsäkring - dolda fel

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna