attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

Varumärke

Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster. Varumärken är en typ av immateriell egendom. De är ofta skyddade genom ett varumärkesskydd eller helt enkelt genom att varumärket är känt av allmänheten.

Ett registrerat varumärke räknas som en tillgång och kan licensieras, överlåtas eller pantsättas.

Ett varumärke kan bestå av:

  • ett ord (även benämnt ordmärke),
  • en logotyp (även benämnt figurmärke), eller 
  • ett koncept som är unikt, exempelvis ett ljudmärke.

Varumärken som är mycket väl kända kan ge stora konkurrensfördelar för innehavaren och även ge möjlighet till inkomster utanför den egna reguljära verksamheten genom licensavtal som tillåter användningen av märket för andra företag än innehavaren.

I Sverige registreras varumärken hos PRV, Patent- och registreringsverket. Varumärken med giltighet inom hela EU registreras hos EU:s varumärkesmyndighet, OHIM.

I rättslig mening behövs i Sverige ingen särskild markering för att påvisa att ett namn har status av varumärke.

Utanför Sverige kan registrerade varumärken markeras genom att det åtföljs av symbolen ®, ett inringat R för engelska Registered Trade Mark, "registrerat varumärke".

Oregistrerade varumärken kan markeras med ™, ett upphöjt TM, som är en förkortning för engelska Trade Mark, "varumärke". Beteckningen ™ används till exempel om registrering har sökts men ännu inte erhållits för ett varumärke, för att markera att något används som ett varumärke och att rättsliga åtgärder kan vidtas om någon anses använda märket på ett otillbörligt sätt.

Symbolen ® kan utan betänkligheter användas på varor i det land där varumärket registrerats, samt inom EU för det fall man skyddat varumärket i något medlemsland.

Läs mer:
Mönsterskydd/designskydd
Patent

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna