attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Vandringshinder

Vandringshinder är hinder som stoppar djur från att vandra.

De kan utgöras av broar, dammar och vägar. Vanligtvis talar man om vandrings-hinder för fisk, men även grodor och utter är djur som har problem med vandringshinder. För fisk är det ofta dammar vid vattenkraftverk eller vägtrummor som utgör problem när fisken ska leka. Flera svenska lax- och öringstammar har slagits ut av vandringshinder i Sveriges älvar. Ål, flodnejonöga, vimma, id och asp är ytterligare några fiskarter som har problem med vandringshinder.

För att försöka bygga förbi dammar och kraftverk har man ofta byggt fiskvägar som fisktrappor och omlöp. Funktionen hos dessa har ofta varit undermålig till följd av felaktig konstruktion.[1]

Dåligt anlagd vägtrumma
Dåligt anlagd vägtrumma

Vandringshindren för grodor utgörs ofta av vägar vilka hindrar grodor från att vandra från sina födosöksområden till de sjöar i vilka de leker.

Uttrar kan ha svårt att simma under vägbroar om det är strömt och de gillar att markera sitt revir uppe på vägbankar vilket ofta resulterar i viltolyckor. Vid vissa vägbroar har man därför anlagt små utterspångar så att de ska kunna gå under bron.

Källor

  1.  Rapport om vandringshinder av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Läs mer:
Artdatabanken
Åtgärdsprogram hotade arter
WWFs fiskeguide
utrotningshotad art
hotade arter
utdöda i vilt tillstånd
utdöd
utrotning

Denna artikel och bild omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna