attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Utrotning

Utrotning innebär att definitivt döda alla exemplar av till exempel en djurart, en växtart, en sjukdom eller ett folkslag.

Termerna utrotad och utrotningshotad kan strikt tillämpat endast användas om arter som dött ut till följd av medveten utrotning (förföljelse, förgiftning, etc) respektive riskerar att dö ut till följd av medveten förföljelse och liknande. Dagligdags används dock orden i vidare mening om till exempel språk.

Den internationella rödlistan använder i stället

  • Utdöd (Extinct, EX) om en art är utdöd från hela jorden, inte bara utdöd i vilt tillstånd
     
  • Nationellt utdöd (Regionally Extinct, RE) om en art dött ut från ett land eller annan region.
     
  • Hotad om arter som riskerar att försvinna eller dö ut. De starkast hotade arterna klassificeras av listan som akut hotade.

Läs mer:
Artdatabanken
Åtgärdsprogram hotade arter
WWFs fiskeguide
vandringshinder
utrotningshotad art
hotade arter
utdöda i vilt tillstånd
utdöd

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna