attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Utdöd i vilt tillstånd

Utdöd i vilt tillstånd, förkortas på engelska EW, Extinct in the Wild, är en term som används inom rödlistning av arter.

Utdöd i vilt tillstånd är en av Internationella naturvårdsunionens (IUCN) rödlistningskategorier på global nivå. En art tillhör kategorin "utöd i vilt tillstånd" om den trots efterforskningar under en längre tid inte kunnat återfinnas vild inom sitt naturliga utbredningsområde och de enda kända exemplaren som finns kvar finns i odlingar eller i fångenskap eller i införda populationer utanför artens naturliga utbredningsområde.

Davidshjort
Davidshjort (utdöd i vilt tillstånd)

Rödlistning

Utdöd (EX)
Utdöd i vilt tillstånd (EW)
Nationellt utdöd (RE)
Akut hotad (CR)
Starkt hotad (EN)
Sårbar (VU)
Nära hotad (NT)
Livskraftig (LC)
Kunskapsbrist (DD)

Läs mer:
Artdatabanken
Åtgärdsprogram hotade arter
WWFs fiskeguide
vandringshinder
utrotningshotad art
hotade arter
utdöd
utrotning

Denna artikel och bild omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna