attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen är en ideell förening som arbetar med att främja naturvård och friluftsliv i Uppsala län. Den ägs av Uppsala läns landsting och länets kommuner: Enköpings kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Heby kommun och Östhammars kommun.

Verksamhet

Verksamheten är projektbaserad och driver projekt som Mälarhagar och Roslagshagar som syftar till att bibehålla det öppna landskapet i Uppsala län. Stiftelsen arbetar även med skogsskydd och hotade arter som fisken asp och Mnemosynefjärilen (Parnassius mnemosyne).

Reservat och anläggningar

Stiftelsen äger och förvaltar flera naturreservat och friluftsanläggningar bland annat: Kallriga, Rullsand, Ängskär, Tvärnö, Pansarudden och Rävsten. Den förvaltar även den populära Upplandsleden och driver en Naturskola samt projektet Smultronställen som syftar till att öka friluftslivet i Uppsala län.

Upplandsstiftelsens naturvårdspris

Upplandsstiftelsens naturvårdspris delas vartannat år ut till någon eller några som gjort insatser för länets natur.

Läs mer:
naturskydd
nationalpark
naturreservat
kulturreservat
riksintresse
natura 2000
djur- och växtskyddsomrode
strandskydd
miljöskyddsområde
vattenskyddsområde
biotopskyddsområde
naturminne

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna