attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

 

3:12-reglerna

3:12-reglerna - 57 kapitlet inkomstskattelagen, även kallade fåmansbolagsreglerna, reglerar hur stor del av utdelad vinst en ägare till ett fåmansföretag (se 56 kap inkomstskattelagen), måste ta upp till beskattning som inkomst av tjänst.

Skattemässigt kan det vara mer förmånligt att ägaren får vinsten som utdelning, jämfört med lön.

Detta eftersom skattesatsen är 30% i inkomstslaget kapital jämfört med 31,7 % (genomsnittlig kommunalskatt 2008) plus 20 % påslag på belopp över 367 600 (2009) eller 384 200 (2010) samt ytterligare 5 % på belopp över 526 200 (2009) eller 544 600 (2010). Dessa två steg är de så kallade skiktgränserna. Dessutom tillkommer arbetsgivaravgifter för bolaget om 31,42 % (2009) för all inkomst som beskattas i inkomstslaget tjänst, mot 26,3 % bolagsskatt för utdelning.

Nackdelen för företagaren med att tvingas ta upp inkomster som lön är att denna träffas av den progressiva beskattningen på upp till ca 57%. Regelverket innehåller också fördelar för företagare, till exempel att den del av vinsten som är tillåten att ta upp till beskattning som kapitalinkomst beskattas till två tredjedelar, dvs. med
20 % effektiva skattesats. Allmänt betraktas regelverket som krångligt, vilket bland annat bekräftats i kritik från Lagrådet.

Aktierna måste vara kvalificerade enligt 57:4 inkomstskattelagen för att fåmans-reglerna ska bli tillämpliga. Den skattskyldige eller närstående till denne måste ha arbetat i bolaget för att aktierna ska bli kvalificerade. Det är ca 150 000 aktiebolag med drygt 200 000 ägare som omfattas av regelverket.

Reglerna tillkom i samband med skattereformen åren 1990-91 och har genomgått många förändringar. Den senaste större förändringen skedde fr.o.m. år 2006 och byggde delvis på en rapport från Edin, Hansson och Lodin, beställd av dåvarande finansministern Bosse Ringholm

Läs mer:
Entreprenör
Årsstämma
Investmentbolag
Eget kapital
Konglomerat
Vertikal integration
Investering

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna