attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

Torghandel och marknader

När det gäller marknader och handel på gator och torg gäller i princip samma bestämmelser som för annan affärsverksamhet.

Om det är fel på något du har köpt, ska felet antingen åtgärdas eller också ska du få ersättning eller annan kompensation, enligt konsumentköplagen. Men i praktiken kan det bli besvärligt att reklamera. Vem ska du klaga till? Du kanske varken känner till säljarens firmanamn eller telefonnummer.

Lag om skylt
Det finns sedan flera år en lag om tillfällig försäljning, som kräver att alla handlare ska lämna uppgifter om namn, adress och telefonnummer på en skylt eller på annat likvärdigt sätt. Om köpesumman är större än 300 kr ska uppgifterna dessutom lämnas skriftligt (till exempel på kvittot). Lagen gäller all tillfällig handel; det vill säga torghandel, gatuhandel, mässor, marknader med flera.

Fråga kommunen
I vilken mån lagen efterlevs varierar beroende på plats och typ av försäljning. Skulle du inte få reda på adressuppgifterna, kan du ibland få hjälp av din kommun. Där kan man ha uppgifter om namn och adress, eftersom många slag av tillfällig handel kräver särskilda tillstånd som prövas av kommunen.

Konsumentköplagen gäller
Oavsett om säljaren betalar skatt och moms på sin försäljning eller inte, har konsumenten alltid sina rättigheter enligt konsumentköplagen. Men i praktiken är det svårt att driva en tvist om en vara, om säljaren saknar adress och telefonnummer.

Läs mer:
Auktion
Ångerrätt
Bytesrätt
Fel på vara
Öppet köp
Garanti
Kvitto
Tillgodokvitto
Presentkort
Reklamation
Rea
Privatköp
Second hand

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna