attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

 

Swap

En Swap är en en form av derivatinstrument som utgör ett avtal mellan två parter om att göra betalningar till varandra i framtiden i enlighet med vissa villkor för att anpassa den finansiella risken. Ordet Swap är engelska för byte och kommer sig av att avtalsparterna byter risker och betalningsströmmar med varandra.

En ränteswap innebär att fasta räntebetalningar byts ut mot rörliga (eller tvärtom): Ett företag har ett lån på totalt en miljon som löper med rörlig ränta. Företagets ledning skulle föredra att halva lånet istället löpte till fast ränta för att minska ränterisken. Ett alternativ till att lägga om själva lånet hos banken kan vara att ingå ett swapavtal där företaget betalar ett månatligt belopp motsvarande en avtalad fast ränta på en halv miljon och istället erhåller rörlig ränta på samma underliggande belopp. Swapavtalet kan i många fall ingås med en annan part än banken som lämnat det ursprungliga lånet. Inga underliggande lånetransaktioner sker, utan endast ränteströmmar som om ett lån fanns.

Swapavtal kan även tecknas för belopp i utländsk valuta (valutaswap) eller för betalningsströmmar beroende på andra variabla faktorer som råvarupriser.

Att ingå ett swapavtal är ofta kostnadsfritt (förutom eventuella uppläggnings- eller rådgivningsavgifter), avtalsparterna förhandlar fram räntevillkoren där skillnaderna mellan den fasta och den variabla delen reflekterar priset på risk. En Swap får dock i allmänhet ett värde när avtalet börjat löpa och variationer i den rörliga delen ökar eller minskar värdet av den fasta delen. Den som swappat till sig rätten att få en fast ränta ser sin rättighet öka i värde om marknadsräntorna sjunker och minska i värde om marknadsräntorna stiger.

Läs mer:
Handel över disk, OTC
Tvångsinlösen av aktier
Överkursfond
Substansvärde

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna