attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Substansvärde

Substansvärde används ofta som en värdering av investmentbolag (såsom de svenska Investor eller Industrivärden), som i sin tur är värdet på den del av de producerande bolags tillgångar investmentbolagets ägande representerar.

Substansvärdet är värdet på det bokförda egna kapitalet plus skillnaden mellan tillgångarnas bokförda värde och deras marknadsvärde (marknadsvärdet är ofta högre).

På börsen är de flesta investmentbolag värderade med en substansrabatt.

Varför inte helt enkelt bokfört EK?
Anledningen till att man inte värderar investmentbolaget företagets bokförda egna kapital är helt enkelt att tillgångarna på balansräkningen inte alltid återger tillgångarnas marknadsvärde. Marknadsvärdet är lätt att se för publika bolag som handlas för ett publikt värde varje vardag.

Om bolaget inte alls finansierades med lånat kapital skulle substans-värdet vara tillgångarnas (läs aktiernas) marknadsvärde (enligt dagskursen för innehav i publika bolag och enligt godtyckligt värde för innehav i privata bolag). Lånat kapital finansierar ofta inte mer än 25 % av tillgångarna i investmentbolag så den enkla formeln kan ge ett ungefärligt värde.

Läs mer:
Handel över disk, OTC
Tvångsinlösen av aktier
Överkursfond
Swap

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna