attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Seniorlån - frågor och svar

Svar på frågor om seniorlån, t.ex. bindningstid och ränta, pantbrev och lagfart, ränteskillnadsersättning.

Vad är ett seniorlån?
Seniorlån riktar sig till dig som är 58 år eller äldre. Genom ett seniorlån har du en möjlighet att frigöra en del av det värde som du eventuellt har bundet i en bostadsrätt, en villa eller ett fritidshus utan att behöva sälja.

Varför ta ett seniorlån?
Ett seniorlån är ett alternativ för de som är 58 år eller äldre och har låg återbetalningsförmåga. Vid en kreditprövning har de svårt att klara att betala räntor och amorteringar på ett bostadslån med sin pension/månadsinkomst.

Varför inte låna mer än jag behöver?
En orsak är att det kostar att låna. En annan orsak är risken att du tvingas sälja bostaden vid slutet av lånets löptid om det inte finns ett tillräckligt stort obelånat värde kvar, vilket kan ge dig möjlighet att förnya lånet istället för att sälja bostaden. Två långivare har en garanti att du får bo kvar livet ut.

Måste långivaren låna ut pengar?
Nej. En långivare har ingen skyldighet att bevilja ett lån, även om du har ett obelånat värde i din bostad.

Vad händer med mina bundna räntor när bindningstiden löper ut?
Enligt god banksed skickar långivaren ut en påminnelse i god tid innan det bundna lånets bindningstid löper ut. Du kan då välja om du vill binda lånet på ytterligare tid eller övergå till rörlig ränta.Om du inte svarar på detta brev eller kontaktar banken förlängs bindningstiden med samma period som du hade tidigare men till ny utlåningsränta.

Vad är skillnaden mellan fast och rörlig ränta?
Fast ränta (bunden ränta) innebär att räntan inte påverkas av förändringar på räntemarknaden. Räntesatsen är den samma under hela räntebindningsperioden.

Rörlig ränta innebär att räntesatsen följer förändringarna på räntemarknaden. Det betyder att månadskostnaden kan variera. Med en rörlig ränta kan du när som helst göra en extra amortering på lånet eller lösa in lånet utan extra kostnad.

En kombination av fast och rörlig ränta kan vara ett bra alternativ. Man undviker då att bli bunden av ränteläget vid ett och samma tillfälle.

Hur beräknas räntan?
Räntan räknas från och med den dag lånet betalas ut till dig och till och med den dag som amortering görs eller lånet slutligt betalas av.
Den exakta summan du får i ränta beror på vilken av två metoder banken använder för att räkna. Traditionellt beräknades ränta som om varje månad hade 30 dagar och ett år alltså 360 dagar. Numera räknar man ofta utifrån det verkliga antalet dagar i månaden, alltså 365 dagar per år (366 dagar vid skottår).
Exempel 1 (banken räknar enligt den traditionella varianten där varje år har 360 dagar): Om du har lånat 100 000 kronor till en årlig nominell ränta om 5 % så kostar det dig 100 000 kronor x 5 % ränta = 5 000 kronor i ränta på ett år. Om du betalar tillbaka lånet efter bara 1 dag så kostar det dig 5 000 kronor delat på 360 dagar = cirka 13,90 kronor. Om du betalar tillbaka lånet efter 14 dagar kostar det dig 13,90 kronor x 14 dagar = cirka 194,60 kronor.
Exempel 2 (banken räknar enligt den nya varianten där varje år har 365 dagar): Om du har lånat 100 000 kronor till en årlig nominell ränta om 5 % så kostar det dig 100 000 kronor x 5 % ränta = 5 000 kronor i ränta på ett år. Om du betalar tillbaka lånet efter bara 1 dag så kostar det dig 5 000 kronor delat på 365 dagar = cirka 13,70 kronor. Om du betalar tillbaka lånet efter 14 dagar kostar det dig 13,70 kronor x 14 dagar = cirka 191,80 kronor.

Vad är pantbrev?
Ett pantbrev utfärdas som bevis för inteckning i en fastighet. För att få låna pengar till en bostad kräver långivaren en säkerhet för lånet. Det innebär oftast att du lämnar en viss del av ditt hus i pant till långivaren. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om denna är en bostad, därför får långivaren ett pantbrev som säkerhet.

För att få ett pantbrev måste du som fastighetsägare ansöka om en inteckning i fastigheten hos Lantmäteriet. Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.
Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret och ett pantbrev utfärdas som bevis. De flesta pantbrev har lagts om till datapantbrev och förvaras elektroniskt hos Lantmäteriet. Kostnaden för pantbrev (stämpelskatt) är för närvarande 2 % av det belopp som intecknas. Tillkommer en administrativ avgift.

Vad kostar det om man vill lösa bundna lån i förtid?
Långivaren har vid lån med bunden ränta själv lånat upp motsvarande kapital till en ränta som är bunden under samma tid och som står i visst förhållande till den bundna utlåningsräntan (den ränta som kunden lånat till). Man säger att långivarens upplåning "matchar" utlåningen tidsmässigt. Långivaren har rätt att kompensera sig för den förlust som kan uppstå i och med att det inlösta lånet inte går att låna ut igen till samma höga ränta.

Långivarens merkostnader utgörs av ränteförlust och hanteringskostnader. Ersättningen kallas för ränteskillnadsersättning (RSE). Är du intresserad av att lösa ditt lån i förtid bör du kontakta långivaren och begära en uppgift om vad lånet skulle kosta att lösa i förtid och vad det skulle kosta att behålla det gamla lånet. Sedan bör dun jämföra alternativen och välja det alternativ som du tror blir mest lönsamt.

Den totala lånekostnaden för den räntebundna tiden blir på grund av ränteskillnadsersättningen i regel inte lägre om du löser lånet genom att teckna ett nytt lån. Däremot får du möjlighet att binda dina lån till en lägre ränta på längre tid. Det du betalar i ränteskillnadsersättning, får du göra avdrag för i deklarationen precis på samma sätt som för vanlig låneränta.

Läs mer:
privatekonomi

betala till utlandet - frågor och svar
bank- och kreditkort - frågor och svar
betala räkningar - frågor och svar
olika lån - frågor och svar
bolån - frågor och svar

lån - frågor och svar

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna