>
 

  attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Samhället

Samhälle är ett begrepp med flera betydelser. Vi kan bo i ett litet samhälle någonstans i landet, men vi kan också säga att samhället är den helhet vi lever i här i landet. Samhälle är ett område där människor lever under organiserade former. Genom våra lagar och regler organiserar vi landet på ett sådant sätt att vi har både rättigheter och skyldigheter mot varandra. Kunskapen om hur olika saker fungerar i vårt samhälle är vad detta kunskapsområde innehåller.

Det är inte lätt att veta alla rättigheter man har likväl som skyldigheter. Vi bor i en demokrati och har rättigheten att rösta i ett val, men inte skyldigheten. Hur det demokratiska systemet är uppbyggt och på vilket sätt vi kan förändra våra rättigheter och skyldigheter är hörnstenen i samhällets uppbyggnad.

Vi betalar skatt till staten, kommuner och landsting. De pengarna kommer sedan tillbaka i form av tjänster utförda av exempelvis utbildningsväsendet, sjuk- och hälsovården, domstolsväsendet. De används också till infrastruktursatsningar som vägar, järnvägar, flyg m.m. Pengarna går till vårt försvar och till pensioner. Detta var bara exempel på vad våra skattepengar används till.

I takt med att samhället förändras ändras också de regler vi har att följa. Det är inte lätt att hänga med och det är först när man står inför olika händelser i livet som man verkligen måste ta reda på vad det är som gäller – vilka rättigheter har jag, vilka skyldigheter.

Vi kan se allt ur ett livscykelperspektiv. Från familj med en nyfödd till vår död. När vi föds blir vi en del av en familj och kring familjen finns mängder med regler. Vad innebär ett äktenskap och hur fungerar det vid en eventuell skilsmässa? Vilka rättigheter finns vid ett barns födelse, vid adoption? Hur fungerar barnomsorg och på vilket sätt får vi utbildning?

När vi flyttar hemifrån och börjar arbeta finns det också mängder med regler som styr. Hyra en bostad eller köpa en fastighet – vad gäller? Vilka regler gäller vid anställning - anställningsavtal, sjuklön, semester, anställningens upphörande?

Vilken rätt till sjuk- och hälsovård har jag? Om jag blir eller är funktionshindrad, hur får jag hjälp? Vilka skatter ska jag betala och hur? På vilket sätt måste jag värna naturen och miljön? Vilka krav finns då jag kör bil? Hur fungerar det med allmänna och privata försäkringar och vad gäller då jag köper något eller ingår avtal av olika slag?

När jag går i pension, vad gäller då? Vilka möjligheter har jag till stöd på ålderdomen? Vad händer vid dödsfall och hur fungerar det med arv och testamente?

Detta var exempel på några frågor och det är få av oss som kan svara särskilt utförligt på dessa. Vi måste i de flesta fall söka information då en händelse inträffar i livet och denna webbplats är en del i den informationsinsamlingen.

Läs mer:
Faderskap
Skilsmässa, äktenskapsskillnad
Underhållsbidrag
Privatekonomi
Ekonomi
Juridik
Pant, pantsättning
Bottenlån, topplån
Amortering, amortera
Borgen, borgensförbindelse
Ränta, effektiv ränta
Avtal
Ångerrätt
Fel pris i annons
Reklamidentifiering
Garanti
Hyra och leasa
Konsumentköplagen
Konsumenttjänstlagen
Marknadsföringslagen
Distans- och hemförsäljningslagen
Prisinformationslagen
Produktsäkerhetslagen
Paketreselagen
Resegarantilagen
Avtalsvillkorslagen
God marknadsföringssed


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna