attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Så fungerar ett lån - Säkerhet & borgen

Jag har gått i borgen och tvingas nu betala. Kan jag kräva låntagaren på pengarna?
Ja, om du som borgensman tvingats betala istället för låntagaren, har du rätt att kräva tillbaka pengarna från denne. Det kallas för regressrätt. Det är viktigt att du kan styrka att du har betalat och hur mycket. Det gör du enklast genom att banken på skuldebrevet gör en notering om dina betalningar eller genom att du kan uppvisa kvitto.

Jag har gått i borgen för någon. Kan jag avsäga mig borgensåtagandet?
Innan ett borgensåtagande tecknas är det av stor vikt att borgensmannen blir informerad om innebörden av åtagandet och vilka konsekvenser det kan få. Informationen bör lämnas skriftligen. Vidare bör framgå att borgensåtagande kvarstår oberoende av om en eventuell intressegemenskap (samboförhållande, delägare i firma etc.) med den ursprunglige kredittagaren upphör. Ändras villkoren för krediten ska borgensmannen först underrättas och lämna sitt godkännande. Borgensmannen har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande. Borgensmannen kan dock bli fri från sitt borgensåtagande om låntagaren kan erbjuda en ny borgensman eller annan säkerhet som kreditgivaren kan acceptera.

Vad är pantbrev?
Ett pantbrev utfärdas som bevis för inteckning i en fastighet. För att få låna pengar till en bostad kräver långivaren en säkerhet för lånet. Det innebär oftast att du lämnar en viss del av ditt hus i pant till långivaren. Av praktiska skäl är det svårt att överlämna en pant om denna är en bostad, därför får långivaren ett pantbrev som säkerhet.

För att få ett pantbrev måste du som fastighetsägare ansöka om en inteckning i fastigheten hos Lantmäteriet. Alla Sveriges fastigheter är registrerade i det så kallade fastighetsregistret. Uppgifter om ägare och olika rättigheter (till exempel inteckningar) finns i detta register som sköts av Lantmäteriet.
Efter godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret och ett pantbrev utfärdas som bevis. De flesta pantbrev har lagts om till datapantbrev och förvaras elektroniskt hos Lantmäteriet. Kostnaden för pantbrev (stämpelskatt) är för närvarande 2 % av det belopp som intecknas. Tillkommer en administrativ avgift.

Vad är lagfart?
När du har köpt en fastighet skall du ansöka om lagfart på fastigheten hos Lantmäteriet. Lagfart är ett bevis på att det är du som äger fastigheten. Lantmäteriet kontrollerar att vissa inskrivningsåtgärder är uppfyllda, t.ex. att köpehandlingarna uppfyller vissa formella krav. Sedan antecknas du som ägare till fastigheten i fastighetsregistret. Som bevis på att lagfarten beviljats utfärdas ett lagfartsbevis. Kostnaden för lagfart (stämpelskatt) är för närvarande 1,5% av köpeskillingen eller 1,5 % av taxeringsvärdet (om taxeringsvärdet skulle vara högre). Tillkommer även en administrativ avgift.

Läs mer:
privatekonomi

kreditprövning
bindningstid
låneskydd
lånelöfte
ränteskillnadsersättning
långivare
rättigheter
banksekretess
fullmakt
dödsbo

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. Mars 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna