attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Reskontra

Reskontra (jmf. italienska riscontro som betyder möte, kontroll, granskning, jämförelse) är ett begrepp som används inom bokföring i företag, andra organisationer och offentlig förvaltning.

Reskontra är en sidoordnad bokföring (redovisning) som används för att systematiskt bevaka en särskild kund, en leverantör, en anställds lön mm, lager, inventarier, ett projekt etc. Namnen man använder blir då Kundreskontra, Leverantörsreskontra, Lönereskontra och så vidare.

I reskontrorna finns därmed tydlig och detaljerad information om företagets ekonomiska förehavanden inom olika områden. Reskontran kan ses som ett register där till exempel registret Kundreskontra innehåller alla nödvändiga uppgifter om varje kund, normalt i bokstavsordning.

Att upprätta reskontror är inget som lagen föreskriver utan det är upp till företaget själv att bestämma hur de på ett effektivt sätt kan hålla kontroll på olika ekonomiska förehavanden. 

De flesta moderna bokförings- och redovisningsprogram för persondatorer har reskontror integrerade med den övriga bokföringen. Kopplingen mellan den vanliga bokföringen och den specifika informationen på en reskontra är oftast ett kundnummer (anställningsnummer, projektnummer eller liknande). Kundnumret registreras samtidigt som konteringen och "vips" finns uppgifterna även i kundreskontra.  

Läs mer:
Eget Kapital
Soliditet
Kassaflöde
Likviditet
Redovisning
Investering


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna