attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Resegarantilagen

Resegarantilagen är till för att ge dig ett minimiskydd om din resa av någon anledning inte blir av, till exempel om reseföretaget har försatts i konkurs.

Resegarantilagen gäller paketresor eller transporter som sker tillsammans med paketresor. Den omfattar också resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Dessutom gäller lagen resor som består av transporter och utbildningsvistelser med boende i en värdfamilj, även om inkvarteringen är kostnadsfri.

Den som arrangerar eller säljer den här typen av resor ska ställa säkerhet för den skada som kan drabba dig som resenär. Resegarantinämnden beslutar om hur stor ersättning resenärerna är berättigade till när en resa har blivit inställd eller avbruten. Du kan vända dig till Kammarkollegiet för att få svar på frågor som gäller resegarantilagen.

Om du har påbörjat en resa, men inte slutfört den, får garantibeloppet användas dels till ditt uppehälle i utlandet, dels till återresa och skälig ersättning för de förmåner som du har förlorat genom att resan har kortats. Garantibeloppet får också användas till att betala tillbaka pengar för en resa som har blivit inställd.

Om du har beställt en resa som av någon anledning inte blir av, till exempel för att reseföretaget försätts i konkurs, ska du inte avbeställa resan utan vända dig till Resegarantinämnden för att ansöka om ersättning. Från det att resan har ställts in har du tre månader på dig att göra detta.

Om det finns synnerliga skäl, det vill säga i vissa sällsynta fall, kan du också få tillbaka pengarna även om du har avbeställt resan strax innan den skulle ha påbörjats.

Läs mer:
Konsumentköplagen
Konsumenttjänstlagen
Konsumentkreditlagen
Marknadsföringslagen
Distans- och hemförsäljningslagen
Prisinformationslagen
Produktsäkerhetslagen
Paketreselagen
Avtalsvillkorslagen
God marknadsföringssed
ICC, Internationella Handelskammaren

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna