attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Reseförsäkring - Studera eller arbeta utomlands

Jag ska resa utomlands för att studera eller jobba som au pair. Vad ska jag ha för försäkring?
Det finns speciella försäkringar utformade för dem som ska studera eller arbeta utomlands en begränsad tid. Titta på vår översikt under fliken Jämför/Rese/för student/au pair/arbete.

En vanlig reseförsäkring för privatpersoner ger inte det skydd du behöver. Dessa har nämligen ofta undantag för skador som har anknytning till arbetet.

Diskutera gärna med försäkringsbolaget för att vara säker på att du får en försäkring som passar dig!

Utbytesstudent, omfattas jag av någon försäkring?
Du får kontrollera med ditt universitet eller din högskola om de har tecknat en försäkring för dig när du studerar utomlands.

Hos Kammarkollegiet kan statliga universitet och högskolor teckna en försäkring (Student ut) för studenter som ska studera, bedriva forskarutbildning eller praktisera på företag utomlands. Försäkringen gäller dygnet runt för akut sjuk- eller tandvård utomlands.

Försäkringen kan också ersätta merkostnader för hemtransport vid olycksfall eller sjukdom. Vid livshotande skada eller sjukdom kan anhörigs resa till den försäkrade ersättas. I försäkringen ingår även ett avbrottsskydd om utlandsvistelsen måste avbrytas t ex pga anhörigs allvarliga skada, livshotande sjukdom eller dödsfall, krigsliknande oroligheter eller naturkatastrof i vistelselandet.

Ett skydd för lösöre ingår också men där finns ett maxbelopp på 25 000 kronor. Pengar och värdehandlingar ersätts med max 3 000 respektive 5 000 kronor. Försäkringen innehåller också ansvarsskydd och rättsskydd.

Omfattas jag som utländsk utbytesstudent vid ett svenskt universitet av någon försäkring?
Statliga universitet och högskolor i Sverige har möjlighet att hos Kammarkollegiet teckna en försäkring (Student in) som gäller för utländska utbytesstudenter som antagits till eller bedriver högskole- eller forskarutbildning vid universitet eller högskola.

Försäkringen gäller dygnet runt och omfattar vårdkostnader för akut sjuk- eller tandvård. Försäkringen ersätter även nödvändiga och skäliga merkostnader för hemtransport pga sjukdom eller olycksfall. I försäkringen ingår även invaliditets- och dödsfallskapital, ansvars- och rättsskydd.

Kontrollera med ditt universitet eller högskola att de har tecknat försäkring för utländska studenter som studerar på skolan. Annars bör du själv försäkra dig i ditt hemland.

Läs mer:
privatekonomi

reseförsäkring - olika sätt att skaffa reseskydd
reseförsäkring - sjukdom och läkarintyg
reseförsäkring - avbeställning
reseförsäkring - bagage
reseförsäkring - försening
reseförsäkring - flygbolagets ansvar
reseförsäkring - längre resa än 45 dagar
reseförsäkring - utländska besökare
reseförsäkring - övrigt

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna