attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Reseförsäkring - Sjukdom och läkarintyg

Min sjukdom blev akut sämre när jag var på utlandsresa. Gäller reseförsäkringen då?
Reseförsäkringar betalar endast för kostnader som inte var förväntade vid avresan. Du kan alltså inte få ersättning för pågående vård. Men du kan dock få ersättning för en försämring som du inte hade anledning att räkna med innan du reste.

Har du någon sjukdom och är osäker på om du kan åka, kontakta din läkare. Om denne anser att du kan resa är det bra om du kan få ett intyg på det. Då är det lättare att visa att de försämringar som uppstått var oförutsedda och inte berodde på ett tidigare vårdbehov.

Jag var sjuk under semestern. Behövs läkarintyg?
Läkarintyg är oftast helt avgörande för om ersättning ska betalas. Begär därför läkarintyg på alla ordinationer som läkaren förskriver. Om läkaren säger att du bör vila i sängläge på hotellrummet under visst antal dagar, är det viktigt att detta också framgår av läkarintyget. Står det bara vila, kan det lika väl avse vila i största allmänhet, på stranden eller dylikt, och sådant berättigar ofta inte till ersättning för förlorade resdagar.

Om du saknar intyg kan det i efterhand vara svårt att styrka att du faktiskt har varit sjuk. I bland kan det dock gå genom att:

– be försäkringsbolaget tala med larmcentralen som skött din skada
– själv ta kontakt med läkaren eller sjukhuset i utlandet. De kan kanske minnas dig och i efterhand förtydliga vilka ordinationer de gav.
– efter hemkomsten ta kontakt med läkare som kanske kan intyga vilka ordinationer som brukar ges vid den sjukdom som du drabbats av.

Vad är det europeiska sjukvårdskortet?
Det europeiska sjukvårdskortet ger dig rätt till vård och på samma villkor som landets egna invånare när du reser du inom EU/EES och Schweiz. Du kan beställa kortet från Försäkringskassan och det är helt gratis.
Vårdkostnaderna i de olika länderna varierar. Du måste dock vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i det land där du vistas.

Läs mer:
privatekonomi

reseförsäkring - olika sätt att skaffa reseskydd
reseförsäkring - avbeställning
reseförsäkring - bagage
reseförsäkring - försening
reseförsäkring - flygbolagets ansvar
reseförsäkring - längre resa än 45 dagar
reseförsäkring - studera eller arbeta utomlands
reseförsäkring - utländska besökare
reseförsäkring - övrigt

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna