attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Reseförsäkring - Övrigt

Jag är gravid. Hur gäller reseförsäkringen?
De allra flesta hemförsäkringarnas reseskydd och separata reseförsäkringar ersätter akut sjukdom eller olycksfall som inträffar vid graviditet eller förlossning t o m graviditetsvecka 28.
Hur försäkringen gäller för barnet varierar mellan försäkringsbolagen. Kontakta därför ditt bolag och hör efter hur din försäkring gäller om barnets skulle födas på resan.

Europ Assistance (www.europ-assistance.se) kan ge ersättning för detta fram t o m graviditetsvecka 34. ERV (www.erv.se) kan ge ersättning t o m graviditetsvecka 32 genom försäkringen Reseskydd Komplett. Länsförsäkringars hemförsäkring har ingen tidsgräns.

Inom EU har du alltid rätt till akut sjukvård enligt samma regler som det landets innevånare Detta gäller även i samband med graviditet och förlossning och omfattar båda modern och barnet. Någon rätt till hemtransport finns dock inte.

Jag har betalat flygbiljetten, men nu går flygbolaget i konkurs. Kan jag få ersättning från min reseförsäkring?
Vissa avbeställningsförsäkringar kan ge ersättning om flygbolaget går i konkurs.

Det är även möjligt att resebyrån har tecknat en försäkring som ersätter kostnaden för din biljett. Kontakta din resebyrå och hör om de har en sådan försäkring.

Är det fråga om en paketresa/charterresa kan du få ersättning via resegarantin. Du kan läsa mer om vad resegarantin innebär för dig på Konsumentverkets hemsida.

Vart vänder jag mig om jag skadas utomlands?
Många svenska försäkringsbolag har en gemensam larmcentral, SOS-International, dit du kan vända dig om du blir sjuk eller råkar ut för en skada (tel +45 70 10 50 50).

Om du har reseförsäkringen via Europeiska får du istället vända dig till Euro-Alarm (tel +45 70 10 90 50).

Kan mina medresenärer få ersättning även om bara jag skadats?
Ja, om dina medresenärer omfattas av samma hemförsäkring som du kan de få ersättning från reseskyddet i hemförsäkringen, för t ex outnyttjad reskostnad, även om det är du som skadats.

Ersättning betalas om sjukdomen eller olycksfallet krävt intensivvård, ständig tillsyn eller om medförsäkrad beordrats att avbryta resan och du måste ledsaga den skadade till Sverige. Vissa försäkringar kan även ersätta medförsäkrade om sjukdomen eller olycksfallet medfört att de väsentligen inte kunnat utnyttja resan som planerat.

Har du i stället en separat reseförsäkring krävs att du och dina medresenärer har samma reseförsäkring för att medresenärerna ska ha möjlighet att få ersättning.

Dykolycka - behövs reseförsäkring?
Är du på resa inom EU och blir sjuk eller skadad har du rätt till akutvård på samma villkor som landets egna invånare. Den rätten har du inte när du t ex åker till Turkiet eller USA, därför är det extra viktigt att ha en reseförsäkring när du ska resa utanför EU-området. En dykolycka i Turkiet kan kosta uppemot 100 000 kr och i USA kan den kosta mellan 175 000 och 200 000 kr.

Även när du reser inom EU kan det vara bra att ha en reseförsäkring om du t ex skulle behöva transporteras hem med ambulansflyg, om du blir bestulen på ditt bagage, misshandlad eller om du skadar någon annan person och därigenom blir skadeståndsskyldig.

Hur ska jag vara försäkrad i skidbacken?
Vid vanlig utförsåkning gäller en olycksfallsförsäkring. Men off-piståkning, åkning i liftgator eller i lavinfarliga områden anses som riskfyllda aktiviteter och är många gånger undantagna i olycksfallsförsäkringarna. Även reseförsäkringarna har ofta liknande undantag.

Barnförsäkringarna ger däremot i allmänhet ett bra skydd vid skada i samband med idrott.
Men det finns barnförsäkringar som inte ersätter idrottsskador om den försäkrade får ersättning/sponsring för sin idrott eller går på idrottsgymnasium eller idrottshögskola.

Speciella idrottsförsäkringar kan ge ett extra skydd men har ofta låga ersättningsbelopp.

Läs mer:
privatekonomi

reseförsäkring - olika sätt att skaffa reseskydd
reseförsäkring - sjukdom och läkarintyg
reseförsäkring - avbeställning
reseförsäkring - bagage
reseförsäkring - försening
reseförsäkring - flygbolagets ansvar
reseförsäkring - längre resa än 45 dagar
reseförsäkring - studera eller arbeta utomlands
reseförsäkring - utländska besökare

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna