attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Reseförsäkring - Försening

Reseförseningar, hur ersätts de av försäkringsbolagen?
Här finns stora skillnader i bolagens villkor. Normalt ska förseningen bero på att allmänt färdmedel blivit försenat, att bagage inte kommit fram i tid eller att du själv råkar ut för en olycka på väg till t ex flygplatsen.

Med allmänt färdmedel menas flyg, buss, tåg, alltså sånt som allmänheten har tillgång till. En buss som hyrts av en grupp vänner betraktas däremot inte som allmänt färdmedel. Förseningen ska normalt vara minst 4-24 timmar, beroende på bolag.

Ersättningen kan betalas ut på olika sätt:
– som ett schablonbelopp, dvs utan att du behöver redovisa några kostnader till följd av förseningen
– som en kostnadsersättning upp till ett maxbelopp. Spara kvittona.

Om du t ex krockar på vägen till flygplatsen och därför missar en avgång betalar försäkringen nödvändiga och skäliga merkostnader för att komma i kapp resplanen. Sådant brukar kallas för resestartskydd. Även anslutningsskydd kan räknas hit.

Läs mer:
privatekonomi

reseförsäkring - olika sätt att skaffa reseskydd
reseförsäkring - sjukdom och läkarintyg
reseförsäkring - avbeställning
reseförsäkring - bagage
reseförsäkring - flygbolagets ansvar
reseförsäkring - längre resa än 45 dagar
reseförsäkring - studera eller arbeta utomlands
reseförsäkring - utländska besökare
reseförsäkring - övrigt

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna