attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Reseförsäkring - Bagage

Vilka bagageskador ersätts från reseförsäkring?
Hemförsäkringarnas reseskydd ersätter bagageskador som beror på stöld, brand, vattenskador pga läckage från rör eller våtutrymme, storm- och översvämningsskador.

För ett mer heltäckande skydd, t ex om du snubblar och tappar din kamera i marken, krävs att du kompletterar hemförsäkringen med en s k allriskförsäkring. Separata reseförsäkringar kan innehålla ett allriskskydd redan från början.

Stöldbegärlig egendom som försvinner då den lämnats in för transport ersätts aldrig. Packa därför inte ner cd-spelare, kameror, datorer eller mobiltelefoner i bagage som ska checkas in.'

Läs mer:
privatekonomi

reseförsäkring - olika sätt att skaffa reseskydd
reseförsäkring - sjukdom och läkarintyg
reseförsäkring - avbeställning
reseförsäkring - försening
reseförsäkring - flygbolagets ansvar
reseförsäkring - längre resa än 45 dagar
reseförsäkring - studera eller arbeta utomlands
reseförsäkring - utländska besökare
reseförsäkring - övrigt

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna