attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Reseförsäkring - Flygbolagets ansvar

Flygplanet blev försenat och jag fick extra kostnader. Rätt till ersättning från flygbolaget?
Flygbolaget ska i normalfallet ersätta passageraren för de merkostnader som denne drabbas av på grund av förseningen. Högsta ersättningsbelopp är
ca 43 000 kr per passagerare.

Flygbolaget är dock fritt från ansvar om de vidtagit alla de åtgärder som rimligen kan krävas eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder.

Du kan också ha rätt till ersättning för försening från reseskyddet i din hemförsäkring, en separat reseförsäkring eller från en försäkring som kan ingå i ditt betal- eller kreditkort om du betalat resan med kortet.

Läs mer:
privatekonomi

reseförsäkring - olika sätt att skaffa reseskydd
reseförsäkring - sjukdom och läkarintyg
reseförsäkring - avbeställning
reseförsäkring - bagage
reseförsäkring - försening
reseförsäkring - längre resa än 45 dagar
reseförsäkring - studera eller arbeta utomlands
reseförsäkring - utländska besökare
reseförsäkring - övrigt

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. April 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna