attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Reklam och hälsa

Om det verkar för bra för att vara sant, så är det nog inte sant. Det är en klok regel när det gäller reklam och marknadsföring av naturmedel, kosttillskott, bantningskurer och "mirakelmediciner".

En annan viktig regel är att reklamen inte får lura någon att pröva ett hälsopreparat i stället för att gå till doktorn - man får därför inte påstå att det botar sjukdomar eller hjälper mot allvarliga symtom.

Man får inte heller påstå att hälsopreparatet har läkemedelsliknande effekter. Påstår man att medlet påverkar kroppen som ett läkemedel krävs tillstånd av Läkemedelsverket för försäljning.
 

Naturmedel och naturläkemedel

År 1993 kom en ny lag om läkemedel. Det som tidigare kallades naturmedel ska i stället kallas naturläkemedel. För att få säljas som naturläkemedel måste de först godkännas av Läkemedelsverket. Sedan 1993 har en del naturmedel försvunnit från marknaden. Andra har klassats om och säljs numera som livsmedel eller kosmetika, men de får inte påstås kunna bota eller lindra sjukdomar av något slag.

Idag finns det drygt 90 godkända naturläkemedel. Det finns även en del naturmedel som inte prövats färdigt av Läkemedelsverket, och som därför får säljas med tillfälligt tillstånd.

Reklamen för naturmedel riktar sig ofta till människor som är sjuka, trötta och hängiga. I det tillståndet är man som konsument mer lättpåverkad och mindre kritisk än när man är pigg och frisk. Därför är det speciellt viktigt att reklamen inte är vilseledande eller lovar för mycket. Konsumentverket har utfärdat riktlinjer för marknadsföring av naturmedel (KOVFS 1993:4). I korthet gäller följande:

 • I reklam för naturmedel får det inte stå att preparaten kan bota eller lindra sjukdomar som kräver läkarvård. Naturmedel är bara lämpliga vid mindre allvarliga tillstånd, som förkylning, tillfällig huvudvärk eller andra åkommor som man lätt kan ställa diagnos på och behandla själv.
   
 • Reklamen får inte heller vilseleda konsumenten genom antydningar, oklarheter, överdrivna påståenden eller genom att utelämna viktig information.
   
 • Särskilda restriktioner gäller marknadsföring som riktas till gravida kvinnor eller marknadsföring som gäller barn under åtta år men är avsedd för föräldrarna.
   
 • Det får inte stå i reklamen att naturmedlet saknar biverkningar.
   
 • På förpackningen ska det stå "Har ej genomgått för läkemedel föreskriven kontroll".
   
 • Det är tillåtet att låta "nöjda kunder" uttala sig i reklamen, eller att låta en läkare rekommendera medlet, men eftersom det gör starkt intryck måste det som sägs av "någon som vet" vara vederhäftigt.

Det är inte tillåtet att använda utdrag ur myndigheters beslut eller rekommendationer på ett sätt som skapar intrycket att en vara har testats eller godkänts för sitt användningsområde, om så inte är fallet.

Hälsopreparat som räknas som livsmedel, exempelvis olika slags kosttillskott, faller under reglerna i livsmedelslagen (jämför även bantningsprodukter).
 

Kosttillskott

För det mesta består kosttillskott av vitamin- eller mineralpreparat, var för sig eller i kombination. Kosttillskott kan även innehålla aminosyror, enzymer, fettsyror med mera. Marknadsföring för kosttillskott får inte innehålla några medicinska argument alls. Reklamen får alltså inte påstå att medlen botar några sjukdomar eller lindrar symptom på sjukdomar.
 

Bantningsmedel

I reklam för bantningsmedel får det inte stå att produkten kan lindra eller bota sjukdomar, även om viktminskning kan vara en viktig del av behandlingen av en del sjukdomar. Det måste framgå tydligt att man måste äta mindre, lägga om sin kost eller motionera mer för att minska vikten med hjälp av medlet. Att påstå att man kan gå ned i vikt bara genom att äta bantningsmedlet är inte tillåtet.

Det finns medel som fungerar som hjälpmedel vid bantning, som tabletter med kostfiber eller andra preparat som gör att man känner sig mätt. Marknadsföringen av sådana produkter måste vara rättvisande, och uppgifter om mättnadskänsla och påståenden om näringsinnehåll måste kunna styrkas med vetenskapliga undersökningar.

Reklamen för bantningsmedel får inte utlova snabb viktminskning. När man går ner i vikt snabbt beror det nästan alltid på att man förlorar vätska, vilket inte påverkar fettvävnaden i kroppen. Sådan viktminskning har ingen bestående effekt. Medel som påverkar ämnesomsättningen (exempelvis hämmar enzym i mag-tarmkanalen eller påverkar centrala nervsystemet) klassificeras som läkemedel och måste godkännas av Läkemedelsverket.

Kontroversiella påståenden om hur man kan gå ned i vikt måste kunna styrkas med mycket vederhäftiga vetenskapliga bevis. Den vetenskapliga dokumentationen ska finnas att tillgå när produkten börjar marknadsföras.
 

Hårmedel

Att påstå att ett medel förhindrar håravfall eller stimulerar hårväxten är medicinska argument. Medel som kan bevisas ha en sådan effekt är läkemedel och ska godkännas av Läkemedelsverket. Om medlen inte hjälper mot håravfall eller stimulerar hårväxten, och reklamen påstår det, är marknadsföringen ovederhäftig.
 

Potensmedel

Impotens räknas som ett sjukdomssymptom som anses kräva läkarvård. Därför får reklam och marknadsföring för potensmedel inte rikta sig till män med nedsatt potens och utlova en höjning av potensen. Om reklamen påstår att medlet kan höja potensen, måste medlets verkan kunna styrkas med vetenskaplig dokumentation. Medlet ska då vara godkänt av Läkemedelsverket.
 

Hudkrämer

Om en kräm påstås hjälpa mot eksem, psoriasis, acne eller liknande hudsjukdomar är krämen ett läkemedel och måste godkännas av Läkemedelsverket för att få säljas.
 

Magnetarmband

Armband, örhängen och andra produkter som innehåller magnetiska metaller marknadsförs inte alltför sällan med påståenden om att de hjälper mot olika sjukdomar eller lindrar sjukdomssymptom. Sådana produkter faller inte under läkemedelslagen, utan under lagen om medicintekniska produkter.

Marknadsföring av hälsomagneter ska som all annan marknadsföring vara saklig och trovärdig. Det man påstår i reklamen måste kunna bevisas. Senast en magnetprodukt prövades av Marknadsdomstolen fanns det inget bevis för att produkten hade någon effekt.

Läs mer:
Reklam till barn
Reklam och miljö
Pristävlingar i reklam
Miljömärkning
Nej till reklam
Extra försäkringar
e-handel, checklista
Kreditprövning
Bostadslån
Avtalsvillkorslagen
Marknadsföringslagen
Konsumentkreditlagen
Privatekonomi
Ekonomi
Juridik

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna