attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Så fungerar ett lån - Ränteskillnadsersättning (RSE)

Vad kostar det om man vill lösa bundna lån i förtid?
Långivaren har vid lån med bunden ränta själv lånat upp motsvarande kapital till en ränta som är bunden under samma tid och som står i visst förhållande till den bundna utlåningsräntan (den ränta som kunden lånat till). Man säger att långivarens upplåning "matchar" utlåningen tidsmässigt. Långivaren har rätt att kompensera sig för den förlust som kan uppstå i och med att det inlösta lånet inte går att låna ut igen till samma höga ränta.

Långivarens merkostnader utgörs av ränteförlust och hanteringskostnader. Ersättningen kallas för ränteskillnadsersättning (RSE). Är du intresserad av att lösa ditt lån i förtid bör du kontakta långivaren och begära en uppgift om vad lånet skulle kosta att lösa i förtid och vad det skulle kosta att behålla det gamla lånet. Sedan bör dun jämföra alternativen och välja det alternativ som du tror blir mest lönsamt.

Den totala lånekostnaden för den räntebundna tiden blir på grund av ränteskillnadsersättningen i regel inte lägre om du löser lånet genom att teckna ett nytt lån. Däremot får du möjlighet att binda dina lån till en lägre ränta på längre tid. Det du betalar i ränteskillnadsersättning, får du göra avdrag för i deklarationen precis på samma sätt som för vanlig låneränta.

Läs mer:
privatekonomi

kreditprövning
bindningstid
låneskydd
säkerhet
lånelöfte
långivare
rättigheter
banksekretess
fullmakt
dödsbo

Källa:
Konsumenternas vägledning om bank och försäkring. Mars 2014


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna