attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Produktsäkerhetslagen

Produktsäkerhetslagen har till syfte att förhindra att farliga varor och tjänster orsakar skada på personer.

Enligt den nya produktsäkerhetslagen, som gäller från och med den 1 juli 2004, får en näringsidkare endast sälja säkra varor och tjänster. Konsumentverket får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall.

Nytt är också att näringsidkare måste underrätta tillsynsmyndigheter när de får kännedom om att en vara eller tjänst, som man säljer eller har sålt, är farlig. Näringsidkare är också skyldiga att samarbeta med varandra och tillsynsmyndigheter.

Varje år sker över en halv miljon hem- och fritidsolyckor i Sverige. En stor del beror på en dålig eller rentav farlig produkt. För att förhindra att farliga varor och tjänster orsakar skada kan en näringsidkare bland annat:

  •  åläggas att lämna säkerhetsinformation (13 §)

Säljer en näringsidkare en vara eller tjänst utan att lämna information som har särskild betydelse för att förebygga att varan eller tjänsten orsakar skada på person eller egendom kan han åläggas att lämna sådan information.

Jordnötter kan fastna i halsen
Många ger sina barn jordnötter i stället för godis. Av allt som fastnar i luftrören på små barn är jordnötter vanligast. Dessutom sväller de i vatten. Om de fastnar i andningsvägarna kan de orsaka kvävning eller glida ner i lungan och ge upphov till lunginflammation. Efter larmrapporter till Konsumentverket och Livsmedelsverket finns numera en varning på alla jordnötspaket.
  • förbjudas att sälja varor och tjänster (27 och 28 §§)

Säljer en näringsidkare en vara eller en tjänst som antas vara farlig kan han förbjudas att fortsätta med det.

Slipvirveln som sköt skarpt
En kvinna slipade bort rost från sin hammock med en slipvirvel. En stålpinne lossnade och for in i ena ögat. Kvinnan, som inte använde skyddsglasögon, förlorade synen på ena ögat. Flera liknande olyckor har inträffat.
Produkten kan medföra betydande risk för personskador. Marknadsdomstolen förbjöd därför fortsatt försäljning av slipvirveln till konsument.
  • förbjudas att exportera varor (29 §)

En näringsidkare som säljer en vara som är särskilt farlig kan förbjudas att exportera varan.

  • åläggas att lämna varningsinformation (14 §)

För att skydda konsumenter som redan har förvärvat en vara eller fått en tjänst utförd som medför särskild risk för skada på person eller egendom kan näringsidkaren åläggas att informera dem om skaderisken och om hur den skall förebyggas.

Varning för pistol med sugproppspil
Det blir allt vanligare att leksaker följer med inplastade serietidningar. Ett exempel är sugproppspistolen med tillhörande pilar som följde med en Kalle Anka-tidning. Sådana pilar måste ha en längd om minst 57 mm för att inte utgöra kvävningsrisk. Kravet gäller för leksaker för barn upp till 14 år. Serietidningsförlaget fick därför utfärda en varning till prenumeranterna och i rikstäckande press.
  • åläggas att återkalla varor eller tjänster (15 och 16 §§)

Har en näringsidkare sålt en farlig vara kan han åläggas att återkalla varan från dem som innehar den. Återkallelsen kan avse rättelse, utbyte eller återgång.

Klädkedja återkallade barnpyjamas
Tryckknappar som lossnar från klädesplagg utgör en kvävningsrisk för små barn. En mamma med tre spädbarn i familjen inhandlade ett antal barnpyjamasar hos en större klädkedja. Snart började tryckknapparna på pyjamasarna lossna och återfanns både i barnens sängar och i deras blöjor.
Konsumentverket uppmärksammades på detta och kontaktade företaget. Pyjamasarna återkallades omedelbart genom annonser i rikstäckande press och på koncernens hemsida samt anslag i butikerna.

 
Råd och hjälp

Slå larm hos säljaren och anmäl till Konsumentverket om du råkar på en produkt eller tjänst som har orsakat olyckstillbud. Hos kommunens konsumentvägledning får du mer information om produktsäkerhetslagen och även råd och hjälp i andra konsumentfrågor.

Läs mer:
Konsumentköplagen
Konsumenttjänstlagen
Konsumentkreditlagen
Marknadsföringslagen
Distans- och hemförsäljningslagen
Prisinformationslagen
Paketreselagen
Resegarantilagen
Avtalsvillkorslagen
God marknadsföringssed
ICC, Internationella Handelskammaren

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna