attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Privatköp

Köper du något av en privatperson gäller andra regler än om du köper av en handlare. Vid ett privatköp har du inte samma skydd som när du handlar i en affär. 

När du köper något av en privatperson gäller köplagen. Lagens regler är inte tvingande, vilket betyder att du och säljaren kan komma överens om andra bestämmelser än de som står i lagen. Säljaren kan till exempel friskriva sig från ansvar för fel. Det gäller till exempel begagnade varor som säljs i befintligt skick.

Utgångspunkten är att det som du som köpare och säljaren har avtalat om gäller. Varan kan ändå anses felaktig om

  • den inte är sådan som säljaren har sagt,
     
  • säljaren har låtit bli att upplysa köparen om fel av mera allvarlig karaktär som han kände till,
     
  • den var i väsentligt sämre skick än köparen kunde förutsätta, med ledning av priset och andra omständigheter.

Viktigt!
Även om varan kan anses felaktig så får du inte som köpare åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Om säljaren till exempel har uppmanat dig att undersöka varan och du inte har gjort det, kan du inte klaga på sådana fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen.

När du har köpt en vara av en privatperson kan du inte ångra dig efter det att ni har gjort upp affären om ni inte har skrivit in i avtalet att du har ångerrätt.

Om du får problem med varan efter ett privatköp och inte kan komma överens med säljaren, kan du vända dig till tingsrätten för att få tvisten löst.

Läs mer:
Auktion
Ångerrätt
Bytesrätt
Fel på vara
Öppet köp
Garanti
Kvitto
Tillgodokvitto
Presentkort
Reklamation
Rea
Second hand
Torg och marknadshandel

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna