attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande


Prisstrategier

Bakom ett företags prissättning ligger en strategi som ska leda till att företagets mål nås. Finns en stor variation av möjliga strategier när det gäller att prissätta sin produkt eller tjänst. Företagets "profil" är viktig. Ett företag har svårt med sin trovärdighet om man samtidigt försöker vara ett "högprisföretag" och ett "lågprisföretag".

Här följer några exempel på olika strategier.

Hållbar lönsamhet

Företaget vill att kunderna ska bli trogna köpare av produkten eller tjänsten. Priset sätts på en sådan nivå att kunderna uppfattar produkten/tjänsten som prisvärd, med andra ord tycker kunden att kvalitén, servicen mm är väl värd sitt pris. För att öka företagets lönsamhet brukar ett sådant här företag arbeta hårt med att rationalisera och på olika sätt sänka kostnaden för produkten eller tjänsten.
 

Öka efterfrågan

Företaget sätter ett lågt pris för att öka sin volym. Orsaken kan vara att en viss volym krävs för att produktionen ska vara rationell. Önskan kan också vara att öka sin marknadsandel. Detta kan emellertid vara riskabelt eftersom ett "marknadskrig/priskrig" oftast inte får någon vinnare - bara företag som har ansträngt sin ekonomi och förlorat kapital. Undantag finns dock. Att ge sig in i ett priskrig som litet företag är nästan alltid dömt till misslyckande och kan leda till att företaget försvinner från marknaden. Tyvärr brukar det vara så att företag som befinner sig i en överlevnadsfas inte tänker så mycket på vinst, utan enbart på att kunna vara kvar på marknaden, och därför använder ett lågt pris. Faran i detta är dumping d v s att priset understiger tillverknings- kostnaden, vilket är förbjudet enligt konkurrens- lagstiftningen.
 

Introduktion -1

För att komma in på en marknad sätter många företag ett lågt pris. Tanken med detta är att få många att prova produkten eller tjänsten. Detta pris behålls bara under introduktionsfasen för att sedan hamna på ett för företagets lönsamhet lämplig nivå. Används av många nystartade företag - faran ligger bara i att det kan vara svårt att "ta sig ur" ett lågt introduktionspris.
 

Introduktion - 2

Företaget vill tjäna så mycket pengar som möjligt och "skummar" marknaden. Den introduktionsvolym som företaget erbjuder riktar sig till den del av kunderna som är villiga att betala för att "få vara först". När detta kundsegment är mättat sker en produktdifferentiering och prissänkning. Detta är en vanlig strategi hos biltillverkare - först en exklusiv bil till få, därefter enklare modeller till flera. Ett annat exempel är processorer till datorer - priset sänks varefter "olika segment" blivit mättade. Kan även vara en lämplig strategi för ett litet företag på en lokal marknad, om man har något exklusivt att komma med (en unikitet av något slag).
 

Högsta möjliga vinst

Är svårt för ett företag att veta vilket pris man ska ta för att uppnå största möjliga vinst. Ett exempel kan kanske klargöra. En liten restaurang har ett mycket eftertraktat koncept. Varje kväll står en lång kö utanför och vill komma in. Restaurangen höjer priserna med 50 %. Kön minskar men fortfarande står några och väntar på att komma in. Det gäller alltså för ett företag att hitta ett jämviktsläge där företagets utbudsvolym stämmer överens med den efterfrågan som finns.
 

Imageskapande

Företaget kanske tillhandahåller en produkt eller tjänst som är image- skapande, ger status, för kunden. Ett smycke kostar mer än "guld och silvervärdet" - desto unikare ju högre pris. Parfym som är "exklusiv" kan inte ha ett lågt pris. En skål i kristall från Orrefors får inte kosta för lite. Det finns ett "statusvärde" i produkten eller tjänsten och priset måste sättas därefter.
 

Tillväxt

Företaget har en långsiktig strategisk plan för tillväxt. Priset är satt så att en stor volym ska uppnås på kortast möjliga tid. Allt inriktas på att marknaden ska kunna domineras i framtiden och att företagets intäkter kommer då. Ett risktagande där oftast stort kapital krävs. Har på senaste tiden varit vanligt bland IT-företag. Företaget har ett visst försprång inom en nisch och vill ha så stor marknadstäckning som möjligt innan konkurrenter dyker upp.

Läs mer:
Prissättning
Ekonomi
Privatekonomi


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna