attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Prisinformationslagen

Prisinformationslagen ställer krav på att vi som konsumenter ska få korrekt och tydlig prisinformation om produkter. Lagen är en så kallad ramlag som kommer att fyllas ut och förtydligas med föreskrifter och överenskommelser med branschorganisationer.

På en vara som du ser i en butik eller i ett skyltfönster ska priset anges antingen på förpackningen, på en hyllkantsetikett eller i en prislista. Om priset inte finns på varan ska det finnas en prisfrågeterminal som gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt beräkna den sammanlagda kostnaden för varorna före betalningen och kontrollera att priset som tas ut stämmer med prisangivelsen vid varan.
 

Priset anges skriftligen

Huvudregeln är att priset ska anges skriftligen och att mervärdesskatt och andra skatter ska vara inräknade. Det ska tydligt framgå vilken vara eller tjänst priset avser. Om avgifter eller andra kostnader tillkommer ska detta anges särskilt.
 

Jämförpris är viktigt

Priset för en vara ska anges dels per förpackning dels per kilo, liter, meter eller det mått som används för varan. För varor som säljs i lös vikt räcker det med jämförpris.
 

Prisinformation för tjänster

Om du inte kan få ett slutligt pris för en tjänst ska den som utför tjänsten, exempelvis en hantverkare, kunna förklara hur prissättningen går till. Information om prissättningen ska finnas lätt tillgänglig där hantverkaren bedriver sin rörelse eller marknadsför sina tjänster.

Läs mer:
Konsumentköplagen
Konsumenttjänstlagen
Konsumentkreditlagen
Marknadsföringslagen
Distans- och hemförsäljningslagen
Produktsäkerhetslagen
Paketreselagen
Resegarantilagen
Avtalsvillkorslagen
God marknadsföringssed
ICC, Internationella Handelskammaren

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna