attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

 

Handel över disk
(OTC - over the counter trading)

Handel över disk som på engelska kallas OTC (over the counter trading) är handel som genomförs utanför reglerade erkända handelsplatser som börsmarknader.

Vanligen hanteras handel av olika finansiella instrument som aktier, obligationer, terminer, råvaror och derivat direkt mellan två parter. Denna handel utförs av olika likviditetsgaranter som kan vara personer likväl som företag. Vanligast är det banker som genomför direkthandel med företag. De aktier som förekommer på denna marknad är vanligtvis inte publikt listade på en marknadsplats, som t.ex. en börs utgör, varför de bolag inte heller har samma rapporteringsskyldighet som de publika bolagen.

Handel över disk kontrakten är bilaterala kontrakt där parterna bestämmer hur handeln av dess instrument eller tillgång ska hanteras.

På Stockholms fondbörs fanns tidigare en "OTC-lista" med aktier som inte hade kvalificerat sig för A-listan men var avsedda att kunna omsättas snabbt. Den lades senare samman med O-listan i samband med att "attract 40" skapades.

Läs mer:
Tvångsinlösen av aktier
Överkursfond
Substansvärde
Swap

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna