attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning är en organisatorisk aktivitet att införskaffa underrättelser om omvärlden (t.ex. konkurrenter och marknader) i syfte att positionera organisationen, dess produkter och tjänster.

Society of Competitive Intelligence Professionals, SCIP, är en internationell organisation för professionella omvärldsanalytiker. SCIP definierar omvärldsbevakning som. "Ett systematiskt och etiskt program för att samla och analysera information om dina konkurrenter." I praktiken omfattar ofta begreppet även strategisk analys av andra externa omvärldsfaktorer, som kan påverka organisationen i framtiden, till exempel politisk stabilitet, regional ekonomisk utveckling mm. Läs även om Organiserat underrättelsearbete, omvärldsanalys, underrättelsetjänst, business intelligence och competitive intelligence

Omvärldsbevakning för att bevaka konkurrenter och marknads-förändringar är viktigt för alla organisationer. Det finns möjlighet att skapa omvärldsbevakningar via olika tjänster på nätet. Det går även att få nyheter innehållande de sökord man är intresserad av via RSS.

Litteratur:

 • Ericsson, Björn. (2003). Spaning in i framtiden. Om omvärldsanalyser i kommuner. Kommentus.
 • Frankelius, Per. & Rosén, Carl-Gustaf. (1993). Företaget & Omvärlden. Handbok i strategisk information. Liber-Hermods.
 • Frankelius, Per. (2001). Omvärldsanalys. Liber Ekonomi.
 • Hamrefors, Sven. (2002). Den uppmärksamma organisationen: från business intelligence till intelligent business. Lund:Studentlitteratur.
 • Hedin, Hans, & Sandström, Björn. (2006). Företagets omvärldsradar: omvärldsanalys och fläckiga ugglor. Lund : Studentlitteratur.
 • Hoppe, Magnus. (2009). Myten om det rationella flödet: en studie av hur organisatorisk ledning formas genom omvärldsanalys och underrättelsearbete i kunskapsintensiva företagsmiljöer. Diss. Åbo : Åbo Akademi.
 • Lindgren, Mats, & Bandhold, Hans. (2008). Scenarioplanering. Konsultförlaget Uppsala publishing House.
 • Nelke, Margareta. (2006). Bevaka din omvärld. Malmö : Liber.
 • Pagels-Fick. Göran. (1999). Business Intelligence : Om organisation, metoder och tillämpning. Stockholm: Industrilitteratur / Danderyd: Busad.
 • Solberg Søilen, Klaus. (2005). Introduction to Private and Public Intelligence. The Swedish School of Competitive Intelligence. Studentlitteratur.
   

Läs mer:
Omvärldsanalys

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna