attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

 

OCR-nummer

OCR-nummer eller referensnummer är ett nummer i fältet längst ned till vänster på ett svenskt inbetalningskort, mellan tecknen # och #, och används vid betalning till plus- och bankgirokonto. Referensnumret innehåller vanligen uppgift om fakturanummer och/eller kundnummer, och syftar till att betalningsmottagaren ska kunna automatisera registrering och bokföring av inbetalningar.

Referensnumret var ursprungligen avsett att skannas optiskt av post- och bankpersonalen med hjälp av en bildläsare, tillsammans med uppgift om kontonummer och belopp, samt tolkas av ett OCR-program, d.v.s. ett datorprogram för optisk teckenigenkänning. Idag är det emellertid allt vanligare med plusgiro- och bankgirobetalningar via internetbank. Betalaren måste då skriva av inbetalnings-kortets referensnummer manuellt, eller själv skanna det med en handhållen OCR-penna. Denna hantering har inneburit att kunder kritiserar vissa företag för att ha onödigt långa OCR-nummer, och att problem uppstår med sammanblandade OCR-nummer och gironummer (inbetalningsnummer). Vid e-fakturor behöver inte användaren manuellt skriva av inbetalningskortets referensnummer.

Om ett inbetalningskort inte innehåller referensnummer får betalningsmottagaren en kopia av inbetalningskortet, och kan då se eventuella skriftliga meddelanden. Vid användande av referensnummer kan inte skriftliga meddelanden ges på inbetalningskortet till betalningsmottagaren. Vissa nummerserier av bank- eller postgironummer (s.k. inbetalningsnummer) kräver användande av referensnummer. Betalningsmottagare som abonnerar på "Inbetalningsservice OCR" eller liknande tjänst från sin bank har ett sådant gironummer.
 

Kontrollsiffror

Den sista siffran i gironumret (inbetalningsnumret) är en redundant kontrollsiffra, d.v.s. en felupptäckande kod som räknas fram med hjälp av en kontrollsummering av de andra siffrorna, för att tolknings- och inmatningsfel med hög sannolikhet ska upptäckas. Kontrollsiffran beräknas med Luhn-algoritmen, också känd som 10-modulmetoden, vilket är samma metod som används i personnummer.

Den sista siffran eller de två sista siffrorna i referensnumret utgör en felupptäckande kod. Den sista siffran (oavsett om en eller två kontrollsiffror används) är en checksumma beräknad med Luhn-algoritmen. Om två kontrollsiffror används anger den näst sista siffran antalet tecken (kontrollsiffror medräknade). Om referensnumret har mer än 10 tecken utelämnas tiotalsdelen. Således får ett 13 siffror långt referensnummer näst sista kontrollsiffran 3.

Källor

  • Bankgirocentralen: Så beräknar du gironumrets kontrollsiffra enligt 10-modulmetoden
  • Plusgirot: Nummerserier i Plusgirots inbetalningsservice (OCR)
  • Bankgirocentralen: Hjälptext OCR-avtal. Fyra nivåer av OCR-kontroll
  • Swedbank: Inbetalningsservice (OCR)

Läs mer:
Betalningsmetoder
Betalningar inom ESS
Betalningar inom EU
Kontokort
Skimming
Spärra kort
Sparande, sparformer
Ränteberäkning/sparande
Olika former av värdepapper

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna