attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Nej till reklam

Så här gör du om du vill slippa få hem reklam eller spärra ditt telefonnummer från telefonförsäljning:

Adresserad reklam
Ring SWEDMAs register Nix adresserat, tel 020-55 70 00. Begär att få bli uppsatt på listan över adressater som inte vill ha adresserad reklam. Du kan också vända dig direkt till det företag som skickat ut reklamen.

Oadresserad reklam
Sätt en skylt med texten "Nej tack - ingen reklam" på brevlådan. Samhällsinformation, som kommunala informationsblad och gratis lokaltidningar, får du ändå.

Telefonförsäljning
Ring NIX-telefon på 020-27 70 00 och knappa in ditt telefonnummer. För att aktivera spärren ringer du igen tidigast två dagar och senast fyra veckor efter det första samtalet. Du kan även skriva till Nix-telefon, Box 600, 833 24 Strömsund, och begära att få slippa telefonförsäljning. Att registrera sig i spärregistret är gratis.

e-postreklam
Från och med den 1 april 2004 är det förbjudet att skicka e-postreklam som inte är beställd.

Faxreklam
En näringsidkare får enbart använda telefax vid marknadsföring om konsumenten har gett sitt samtycke i förväg.

Läs mer:
Reklam till barn
Reklam och hälsa
Reklam och miljö
Pristävlingar i reklam
Miljömärkning
Extra försäkringar
e-handel, checklista
Kreditprövning
Bostadslån
Avtalsvillkorslagen
Marknadsföringslagen
Konsumentkreditlagen
Privatekonomi
Ekonomi
Juridik

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna