attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Naturminne

Naturminne är vanligtvis små områden med särpräglade träd, flyttblock, etcetera som skyddas som naturminne.

Stora ekar är de vanligaste naturminnena i Sverige. En av dessa växer vid Gamla Södertäljevägen i Segeltorp (Huddinge kommun), längs Gamla Göta landsväg i Alby samt på vägen mellan Köping och Kolsva, där en ny vägdragning fick anpassas till ekarnas växtplatser.

Rumskullaeken i Norra Kvill i Småland har en omkrets av mer än 13 meter och anses vara cirka tusen år, kanske det mest kända naturminnet av stora ekar i Sverige. Några stora, naturminnesmärkta ekar i Ekerö kommun är Ekebyhovseken och Gällstaöeken.[1] Ett annat exempel är Lojstaeken i Lojsta prästänge på mellersta Gotland.

Birger jarls ek på Kungsholmen i Stockholm är uppemot 800 år gammal och därmed lika gammal som Stockholm och bär därför namnet efter stadens grundare Birger jarl. Eken utgör numera högsta naturvärde, naturvärde klass 1, vilket motsvarar naturreservat.[2]

Gällstaöeken.
Naturminnesmärke på Gällstaöeken.

Noter

  1.  Sveriges största lövträd.
  2.  Trafikverket: Miljökonsekvensbeskrivning Trafikplats Lindhagensgatan, december 2008, sida 37, läst 2011-05-29

Läs mer:
Upplandsstiftelsen
naturskydd
nationalpark
naturreservat
kulturreservat
riksintresse
natura 2000
djur- och växtskyddsomrode
strandskydd
miljöskyddsområde
vattenskyddsområde
biotopskyddsområde

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna