attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Nationalpark

En nationalpark är ett speciellt naturområde som skyddats som nationalpark av ett lands statsmakt. Syftet är att bevara naturen som allmän natursevärdhet eller för att öka naturkännedomen eller intresset för naturen. Nationalparker kan också grundas för att skydda kulturlandskap.

Söderåsens Nationalpark
Söderåsens Nationalpark i Skåne, utsikt från Kopparhatten över rasbranterna i Skäralidsravinen. Foto B Lilja

Hardangervidda i Norge
Hardangervidda i Norge

Los Cardones nationalpark, Chile
Los Cardones nationalpark, Chile

Läs mer:
Upplandsstiftelsen
naturskydd
naturreservat
kulturreservat
riksintresse
natura 2000
djur- och växtskyddsomrode
strandskydd
miljöskyddsområde
vattenskyddsområde
biotopskyddsområde
naturminne

Denna artikel och bilder omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna