attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Miljöskyddsområde

Miljöskyddsområde, enligt Miljöbalken en form av naturskydd.

Om ett större område utsätts för föroreningar eller har låg miljökvalitet på något annat sätt kan det skyddas som miljöskyddsområde. Miljöskyddsområden upprättas av regeringen, och regleras av länsstyrelsen. Länsstyrelsen bestämmer vad som ska göras för att uppnå vissa miljökvalitetsnormer, exempelvis att komma under maxvärden för utsläpp och buller, uppnå en viss vattengenomströmning eller förekomst av organismer.

Läs mer:
Upplandsstiftelsen
naturskydd
nationalpark
naturreservat
kulturreservat
riksintresse
natura 2000
djur- och växtskyddsomrode
strandskydd
vattenskyddsområde
biotopskyddsområde
naturminne

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna