attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Miljömärkning

Allt fler varor miljömärks. Kraven för varor som varit miljömärkta länge blir samtidigt allt skarpare. Svanen, Bra Miljöval och EU-Blomman är seriösa märken som täcker ett brett spektrum av varor. För livsmedel och annat odlat finns Krav-märket och det betydligt mindre vanliga EU-märket för ekologiskt jordbruk.

Det är i stort sett fyra miljömärken man behöver känna till för att kunna välja miljöanpassade vardagsvaror: Svanen, Bra Miljöval, EU-Blomman och KRAV. Ett femte märke, som hittills inte är så vanligt, är EU:s märke för ekologisk odling. Samtliga är oberoende och seriösa miljömärkningar.

Svanen, EU-Blomman och Bra Miljöval har förutom varor också börjat märka tjänster, bland annat hotell, transporter och elleveranser.

KRAV-märket finns på alla slags livsmedel, från djupfrysta hamburgare till kiwifrukter. Också en del närliggande produkter och verksamheter kan Krav-märkas. Till exempel restauranger, textilier, fröer och odlad fisk.

I fiskdisken kan du förutom KRAV-märket även leta efter märket MSC, Marine Stewardship Council. Märket garanterar att fisket är välskött och inte bidrar till överfisket.

EU:s märke "Ekologiskt jordbruk" finns i dagsläget på vissa charkvaror. KRAV har i vissa fall strängare regler än EU, till exempel genom att inte tillåta tillsats av nitrit. Därför har vissa charkvaruproducenter valt EU-märket på varor som säljs i Sverige istället för det kändare KRAV-märket.
 

Specialmärken

En annan märkning som går att lita på är TCO:s märkning av datorer, skärmar och andra kontorsapparater. TCO har även tagit fram krav för miljömärkning av mobiltelefoner. Det som skiljer TCO-märkningen från de andra miljömärkena är att den är inriktad på en speciell kategori varor.

Ett märke på frammarsch är FSC. Det står för Forest Stewardship Council och omfattar trä och andra skogsprodukter. Forest Stewardship Council är en internationell organisation som tagit fram riktlinjer för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk. Märket finns i dag på vissa varor i byggvaruhus och en del annat. Naturskyddsföreningens tidning, Sveriges Natur, har också valt att FSC-märka sig.

Se upp med andra symboler

Det kan tyckas besvärligt att det inte bara finns ett enda miljömärke. Men flera märken kan innebära en nyttig konkurrens. Flera märken med olika inriktning kan också hjälpa konsumenten att hitta varor som överensstämmer specifikt med de egna kraven.

Samtidigt florerar en hel del andra märken och symboler, som inte är miljömärken i samma mening. Det kan till exempel vara märken som företag själva sätter på sina produkter. Sådana märken går inte att lita på på samma sätt som Svanen, Bra Miljöval, EU-Blomman, KRAV och Ekologiskt lantbruk. De senare bygger alla på att en oberoende organisation bestämmer miljökraven och kontrollerar att varorna uppfyller dem innan de får märkas.

Ett exempel på märke som kan vara vilseledande är Världsnaturfonden WWF:s Panda. För Pandamärket finns inga avancerade miljökrav för produkterna. Märket innebär främst att en del av priset går till att stödja Världsnaturfondens arbete.

Läs mer:
Reklam till barn
Reklam och hälsa
Reklam och miljö
Pristävlingar i reklam
Nej till reklam
Extra försäkringar
e-handel, checklista
Kreditprövning
Bostadslån
Avtalsvillkorslagen
Marknadsföringslagen
Konsumentkreditlagen
Privatekonomi
Ekonomi
Juridik

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna