attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Kulturreservat

Kulturreservat är ett skyddsinstrumentet som infördes med miljöbalken 1999, i analogi med det äldre naturreservat.

Avsikten var att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap. I ett kulturreservat kan hela områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas. Då omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och marker. Även sådana värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner kan hanteras inom ramen för kulturreservatets förvaltning.

Blekinge län
Ronneby brunnspark, Ronneby kommun, 2003

Dalarnas län
Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö, Malungs kommun, 2003

Gotlands län
Norrbys i Väte, Gotlands kommun, 2002

Gävleborgs län
Västeräng, Hudiksvalls kommun, 2002
Våsbo fäbodar, Edsbyn, Ovanåkers kommun, 2008
Axmar bruk, Gävle kommun, 2011

Hallands län
Mårtagården, Kungsbacka kommun, 2003
Äskhults by, Kungsbacka kommun, 2004
Bollaltebygget, Laholms kommun, 2008

Jämtlands län
Lillhärjåbygget, Härjedalens kommun, 2002

Jönköpings län
Åsens by, Aneby kommun, 2000
Högarps by, Vetlanda kommun, 2010

Kronobergs län
Komministerbostället Råshult, Älmhults kommun, 2002

Norrbottens län
Hanhinvittikko fäbod, Övertorneå kommun, 2002
Gallejaur by, Arvidsjaurs kommun, 2008

Skåne län
Örnanäs, Osby kommun, 2006

Stockholms län
Brottö skärgårdsjordbruk, Österåkers kommun, 2004
Igelbäcken, Stockholms kommun, 2006

Uppsala län
Lingnåre, Tierps kommun, 2004
Linnés Hammarby, Uppsala kommun, 2007

Värmlands län
Juhola finngård, Torsby kommun, 2001
Krigsflygfält 16 Brattforsheden, Karlstads kommun, 2003

Västerbottens län
Rörträsks silängar, Norsjö kommun, 2002
Atoklinten, Storumans kommun, 2005

Västernorrlands län
Mariebergs sågverkssamhälle, Kramfors kommun, 2004
Lögdö bruk, Timrå kommun, 2004
Sandvikens fiskeläge, Örnsköldsviks kommun, 2005

Västmanlands län
Bråfors bergsmansby, Norbergs kommun, 2006
Gäddeholm, Västerås kommun, 2008

Västra Götalands län
Gunnebo slott, Mölndals kommun, 2003
Ramsholmens odlingslandskap, Marks kommun, 2005
Åsnebyn, Melleruds kommun, 2008
Vallby Sörgården, Skövde kommun, 2008
Gräfsnäs slottspark, 2010

Örebro län
Gamla Pershyttans bergsmansby, Nora kommun, 2004
Karlslunds herrgård, 2010 (beslut i maj 2010 av Örebro kommun)[1]
Sommarro, 2010 (beslut i maj 2010 av Örebro kommun)

Östergötlands län
Smedstorps dubbelgård, Ydre kommun, 2001
Öna, Linköpings kommun, 2002

Kulturreservat enligt äldre definition

Begreppet kulturreservat har även före 1999 använts lokalt i bemärkelsen "bebyggt område som bevaras som kulturminnesmärke"[2].

I Stockholm och Göteborg finns några sådana sammanhängande k-märkta bebyggelseområden. De synes dock inte ha omvandlats till kulturreservat enligt den nya definitionen.

Stockholm
Åsöberget

Göteborg
1917 tillsatte Göteborgs stadsfullmäktige en beredning för natur- och kulturskydd, som lade fram ett antal förslag till kulturreservat.

Kulturreservatet Gathenhielm i Majorna var det första som förverkligades 1936
Klippans kulturreservat skapades efter ett initiativ 1961.

Områden med q-märkta hus som har kallats kulturreservat, men som inte är inrättade enligt 1999 års författning. Tidigare har Wadköping i Örebro benämnts kulturreservat, men har omdefinierats till friluftsmuseum.

Noter

  1.  Örebro kommun
  2.  Illustrerad svensk ordbok, s. 789. Natur och Kultur 1964

Läs mer:
Upplandsstiftelsen
naturskydd
nationalpark
naturreservat
riksintresse
natura 2000
djur- och växtskyddsomrode
strandskydd
miljöskyddsområde
vattenskyddsområde
biotopskyddsområde
naturminne

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens. Den använder sig av material från Wikipedia.


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna