attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

 

Korruption

Korruption kommer från latinets corruptio och betyder "fördärvat tillstånd, förfall eller bestickning".

Med korruption som juridisk term avses missbruk av förtroendeställning till egen vinning, främst genom tagande av mutor eller givande av mutor som också kallas bestickning. Den svenska brottsbalken innehåller två straffbestämmelser om följande korruptionsbrott:

  • Bestickning, som är givarens brott,
     
  • Mutbrott, som är korrumpering och mottagarens brott.

Korruption kan också definieras från "utbudssidan":
Korruption är att genom erbjudanden, tjänster, pengar, hot eller tvång för egen eller andras vinning påverka utfallet av ett beslut, mot gällande regler och lagar.

Sociologen Paul Bratsis anser att den moderna förståelsen av korruption grundas i organiseringen av samhället i offentligt och privat och det är när dessa sammanblandas som korruption uppstår. Som när en polis tar en muta av en brottsling så sätter han sina privata intressen, att tjäna mer pengar, före hans offentliga roll, att arrestera eller "sätta dit" brottslingen. Politisk korruption kan också förstås på detta sätt, en politiker kan ha både privata och offentliga intressen men de får inte blandas.


Korruption i Sverige

Sverige har i internationella mätningar länge ansetts som ett relativt förskonat från korruption. Det finns dock exempel på misstänkt eller konstaterad korruption inom såväl näringsliv som inom den offentliga sektorn.

I den mycket uppmärksammade Boforsaffären anklagades Bofors för att ha använt sig av mutor. Det kan dock ofta vara svårt i internationell affärsverksamhet att dra gränsen mellan konsultarvoden eller försäljningsprovisioner och korruption; detta var en av anledningarna till att förundersökningen lades ner.

Ett senare exempel är de provisioner som butikschefer inom Systembolaget erhöll av leverantörer och som ledde till flera åtal och uppsägningar.

Sverige är ett litet land som präglas av en informell kultur, vilket gör det svårt med en skarp gränsdragning mellan vad som är personliga kontakter inom olika nätverk och det som kan uppfattas som vänskapskorruption eller maktmissbruk. Under senare år har andelen höga chefer inom offentlig sektor som utses på politiska meriter ökat och detta har ibland sagts vara ett uttryck för korruption.

Läs mer:
Byråkrati
Decentralisering
Hierarki
Vertikal integration
Gnosjöandan

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna