attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Konglomerat

Konglomerat är en grupp av företag med sinsemellan olika verksamheter. Denna företagsidé spred sig till Europa från USA efter andra världskriget. Fördelarna ansågs ligga i att företagets långsiktiga lönsamhet skulle öka genom riskspridning till olika affärsområden.

Ofta ledde dock konglomereringen till att de administrativa kostnaderna ökade. Konglomeratens ledningar hade dessutom sällan kompetensen att hantera ett flertal företag inom olika branscher. De konglomerat som börsnoterades värderades regelmässigt lägre än det samlade marknadsvärdet av dotterbolagen, vilket indikerade att aktiemarknaden inte trodde på själva idén med att skapa dylika företagsgrupper. Den riskspridning konglomeratet syftade till kunde lika gärna uppnås av den enskilda investeraren i dennes egen aktieportfölj.

Sedan 1970-talet har därför många konglomerat splittrats upp och de flesta företag har istället fokuserat på att skapa konkurrensfördelar genom sin kärnaffär. Flera av de kvarvarande konglomeraten omvandlades till rena investmentbolag som inte hade ambitionen att utöva detaljstyrning i de ägda/delägda portföljbolagen.

Ett konglomerat kan även vara när ett antal stadsstater eller dylikt arbetar tillsammans för att till exempel uppnå ett handelsmonopol eller helt enkelt bilda en sorts handelskonfederation.

Ett påtagligt exempel på konglomerat är den kommunala verksamheten uppdelad i flera förvaltningar med vitt skilda uppdrag.
 

Läs mer:
Entreprenör
Årsstämma
Investmentbolag
Eget kapital
3:12-reglerna
Vertikal integration
Investering

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna