attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Kärr

Kärr är en typ av våtmark. Vattnet i kärr kommer åtminstone till viss del från den anslutande fastmarken. De näringsämnen som därmed finns tillgängliga sätter sin prägel på vegetationen. Kärr kan vara allt mellan näringsfattiga och extremt rika. Indelningen av kärr brukar göras efter lutningsgrad och/eller strukturmönster.

Uddvitmossa, som aldrig förekommer på mossar, är en viktig skiljeart mellan mossar och kärr. Några svampar inom kärren är olika sorters skivlingar.


Kärr.   Foto: Czarnoglowa

Läs mer:
Gräsmarker
Barrskog
Blåbärsgranskog
Hällmarksskog
Hällmarksljunghed
Lövsumpskog

Källa:
Wikipedia

Denna artikel och bild omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna