attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Kunskap om företagande

 

 

Investmentbolag

Investmentbolag har som affärsidé att äga aktier i andra aktiebolag. En del investmentbolag syftar bara till att långsiktigt åstadkomma bäst möjliga substansutveckling för sina ägare, andra, som till exempel Industrivärden och Investor, är maktbolag som primärt tillkommit för att kontrollera andra företag. En snarlik konstruktion är holdingbolaget, ett begrepp som dock normalt avser ett moderbolag i en mer permanent koncern av bolag i samma eller närliggande branscher.

Förändringarna har som mål att förbättra företagens avkastning på det kapital företaget använder.

Riskkapital
En typ av investmentbolag är så kallade privatkapitalbolag (private equity), riskkapitalbolag som enbart investerar i onoterade bolag eller köper hela publika bolag så att de blir avnoterade (tas privata). När ett investmentbolag eller riskkapitalbolag köper stora delar av ett företag så blir ägarspridningen så låg att det i vissa fall avnoteras från börsen om det är ett börsbolag.

Skillnaden mellan ett investmentbolag och ett riskkapitalbolag är stor. Ett investmentbolag äger en större del i det köpta bolaget vilket inte är fallet när det gäller riskkapitalbolag. De s.k. riskkapitalbolagen fungerar oftast som rådgivare till en fond som i sin tur sprider ägandet av investeringsbolaget till ett stort antal investerare såsom amerikanska pensionsfonder. För att få status som investmentbolag måste företagen inneha värdepapperen under en längre tid. Omsättningen av deras ägandeandelar i de företag de investerar i ska på aktiemarknaden inte överstiga en tredjedel per år. De ska också ha god spridning inom olika stora företag inom olika branscher.

Staten ville tidigare främja långsiktig företagsutveckling i Sverige; investmentbolag behövde därför inte skatta för reavinster. Ett riskkapitalbolag har inte denna skattebefrielse. Det före detta investmentbolaget Bure tappade sin investment-bolagsstatus efter att i början av 2000-talet gjort många och snabba ändringar i sin aktieportfölj. Bolaget eftertaxerades därför också för de reavinster som gjordes. Numera heter bolaget Bure Equity.

Från den 1 juli 2003 är normalt alltid ett moderbolags försäljning av dotterbolag skattefri.

Läs mer:
Entreprenör
Årsstämma
Eget kapital
Konglomerat
3:12-reglerna
Vertikal integration
Investering

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna