attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Invasiv art

En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig av egen kraft, som skadar ekosystemet som de introducerats till, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer ekonomisk skada, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor.
 

Oavsiktlig introduktion

Exempel på oavsiktlig introduktion är rovvattenloppa, som medföljt fartygs barlastvatten från Svarta havet till Östersjön och de Stora sjöarna i USA/Kanada, och blivit invasiv och till skada för fiskenäringen.

Ett annat exempel är parasiter och virus, som av flyttfåglar kan transporteras till nya biotoper.
 

Avsiktlig introduktion

Ett exempel på avsiktlig introduktion, som slog helt fel, är det försök man en gång gjorde i Australien med biologisk bekämpning av skadedjur. Från England exporterades då sparvar med avsikten att dessa skulle ta kål på en insekt, som skadade böndernas odlingar. Sparvarna etablerade sig emellertid så väl, att de själva blev skadedjur och alltså invasiva.

Läs mer:
Introducerad art

Källa:
Wikipedia

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna