attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Introducerad art

En introducerad art, också kallad exotisk, främmande eller icke-inhemsk, är en art som lever utanför sitt ursprungliga utbredningsområde och som har hamnat där på grund av människans medvetna eller omedvetna inblandning.

Introducerade arter som skadar ekosystemet som de introducerats till, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, eller påverkar hälsan negativt hos djur och människor, kallas invasiv art. Introducerade arter och dess effekter är ett kontroversiellt ämne vilket resulterat i mycket granskning av forskare, regeringar etc. Några av de introducerade arter som är mest spridda i världen är brunråtta, gråsparv, fasan och stare.


Fasanen är en art som introducerats, som vilt, ifrån Asien till stora områden runt om i världen där den, på många håll, har förvildats.

Läs mer:
Invasiv art

Källa:
Wikipedia

Denna artikel samt bild omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna