att Kunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Indexfonder

En indexfond – som vanligtvis är en aktiefond - är en fond som följer ett visst index i sina placeringar, exempelvis generalindex.

Företag på börsen har olika stor andel av ett aktieindexvärde. Ett företag med högt börsvärde väger tyngre och påverkar därmed i högre grad utvecklingen av index än ett mindre företag. Fondens placeringar har samma sammansättning av aktier som de som ingår i indexet. Utvecklingen av en indexfond följer därmed index.

Avgifterna är i regel låga. Risknivån kan vara mycket varierande och beroende av placeringsinriktning.

Läs mer:
Handel med värdepapper
Fondsparande
Räntefonder
Blandfonder
Etiska och ideella fonder
Hedgefonder
Utlandsregistrerade fonder, utländska fonder
Strukturerade produkter
Derivat

Källa:
Konsumenternas Bank- & Finansbyrå


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna