attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Hällmarksljunghed

Hällmarksljunghed är en vegetationstyp som finns på öar och efter kustlinjen på Sveriges västkust. Precis som annan hällmarkvegetation består den av ett tunt jordlager ovanpå urberget och som namnet avslöjar växer där främst ljung. I områden med hällmarksljunghed finns det också ofta fukthed i vattenhållande svackor. På grund av minskat betestryck håller dock många hällmarksljunghedar på att växa igen.


Ljung.   Foto: Daniel Ahlqvist

Ljung (Calluna vulgaris) är den enda arten i släktet Calluna, och är en av de vanligaste och individrikaste arterna i Norden. Den är vanlig i skogar (utom på de skuggigaste ställena) men växer allra mest på öppen mark, särskilt mager jord, än på torr mark (hedar), än i kärrens närhet, och i mängd anträffas den på de kala skären vid kusterna. I Sveriges landsbygder kallades den förut även bland annat lyng, ling, rossling ("hästljung"), gröne, graun och moris.

Läs mer:
Gräsmarker
Barrskog
Blåbärsgranskog
Hällmarksskog
Lövsumpskog
Kärr

Källa:
Wikipedia

Denna artikel och bild omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna