attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   

 

 

Gräsmarker

Gräsmarker är öppna, flacka områden som domineras av olika gräsarter. Naturliga gräsmarker återfinns på alla kontinenter, förutom Antarktis, och i de flesta av världens ekoregioner. [1] Exempel på sådana områden är prärien i Nordamerika och savannen i Afrika. Det är ofta ansett att gräsmarker har uppkommit och uppkommer till stor del beroende på djurs beteende och förflyttning,[2][3] vissa exempel på detta är migrerande hjordar av antiloper som trampar ned vegetation och savannelefanter som äter upp unga akaciaplantor innan de hunnit växa upp till ett moget träd.


Prärie i South Dakota, USA.   Foto: Wing-Chi Poon

Man skiljer mellan följande typer av gräsmarker:

Antropogena gräsmarker

 • Äng
 • Vall
 • (Delvis även prärie)

Tropiska och subtropiska gräsmarker

 • Llanos
 • Savann

Tempererade gräsmarker

 • Prärie
 • Pampas

Översvämningsgräsmarker

 • Strandäng
 • Everglades
 • Pantanal

Alpina gräsmarker

 • Páramo

Xeriska gräsmarker och ökengräsmarker

Källor:

 1. The grassland biome (på engelska). University of California Museum of Paleontology. Läst 9 april 2012.
 2. Wilma Keppel. ”How can grazing heal land?” (på engelska). ManagingWholes.com. Läst 9 april 2012.
 3. S. Ormerod (2001). ”Grasslands, grazing and biodiversity: editors  introduction” (på engelska). Journal of Applied Ecology. Läst 9 april 2012.

Läs mer:
Barrskog
Blåbärsgranskog
Hällmarksskog
Hällmarksljunghed
Lövsumpskog
Kärr

Källa:
Wikipedia

Denna artikel och bild omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna