attKunna
Innehållsregister
Webbplatsinformation
   
  Externa länkar
Privatekonomi
Kunskap om företagande

 

Garanti

En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garantier.

Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Garantin kan också vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras. Kontrollera alltid noga vad som står i garantin och vad den omfattar. Därför är det bra att kontrollera noga vad som står i garantin och vad den omfattar.

Säljaren ska lämna tydlig information till köparen om garantins innehåll, vad som krävs för att göra garantin gällande och att garantin inte påverkar köparens rättigheter enligt lag. Informationen ska lämnas skriftligen till köparen. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas den som felaktig. Du har då enligt konsumentköplagen rätt att kräva till exempel

 • att varan repareras,
   
 • att du får en annan vara i stället,
   
 • att du får avdrag på priset,
   
 • att köpet går tillbaka.

Du kan inte ställa alla krav vid ett och samma ärende. I allmänhet är det de första två, reparation eller ny vara, som gäller. Näringsidkaren har rätt att reparera om det skulle bli oskäligt dyrt att ge dig en ny vara i förhållande till reparationskostnaderna.

För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet anses vara väsentligt. Du har även rätt till skadestånd om den felaktiga varan har medfört extra kostnader för dig. Men du är alltid skyldig att försöka hålla nere kostnaderna.

För att säljaren ska slippa stå för garantin, måste han kunna bevisa att felet beror på till exempel:

 • en olyckshändelse efter det att du har fått varan,
   
 • vanvård,
   
 • onormal användning,
   
 • att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar.

Garantibestämmelserna gäller även om någon annan än säljaren, till exempel tillverkaren, har givit garanti för säljarens räkning.
 

Om du inte har fått någon garanti, eller om garantitiden gått ut så gäller konsumentköplagen

Enligt konsumentköplagen har du sedan den 1 april 2005 tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Den nya lagen gäller för varor och tjänster som du köpt den dagen eller senare.

Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan du fick den. Sådana fel kan visa sig ganska lång tid efter köpet. Att du får en garanti med kortare giltighetstid betyder alltså inte att reklamationstiden förkortas. Skillnaden är att när garantin gått ut är det du som måste bevisa att felet fanns där från början.

Enligt konsumentköplagen är det säljaren som ska kunna visa att ett fel som upptäcks inom sex månader från köpet inte var ursprungligt. Undantag från regeln görs när det är oförenligt med felets eller varans art att tillämpa sexmånadersregeln.

Med "felets art" menar man sådana fel som man inte rimligen kan hävda har funnits redan vid köpet, exempelvis fel som beror på olyckshändelser eller fel som du själv orsakat. "Varans art" kan till exempel syfta på varor som inte håller i sex månader, som färskvaror eller slitna begagnade varor.

Läs mer:
Auktion
Ångerrätt
Bytesrätt
Fel på vara
Öppet köp
Kvitto
Tillgodokvitto
Presentkort
Reklamation
Rea
Privatköp
Second hand
Torg och marknadshandel

Källa:
Konsumentverket sept. 2007


 
 

Sök på attKunna:

Anpassad sökning
  Copyright attKunna